Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Uloskäytävät / Portaat ja kaiteet / RakMK F2 / Käyttöturvallisuus

9.2.4 Portaiden mittavaatimukset

Ruotsissa portaat ovat 1100 mm leveitä, Suomessa 1200 mm; onko ruotsalainen talo vaarallinen? Yhä useammin vaaditaan portaissa 300 mm etenemää, vie 10% enemmän tilaa – selvemmät kuvat määräyksiin perustapauksista. Ei erikoisia kiertäviä tasollisia portaita. 

Arvio ongelmasta:

Säännöksilläkin on perinteensä. 1200 mm:n leveysvaatimus on pitkään ollut voimassa. Nyt se mahdollistaa helpommin hissien jälkiasennuksen, jos sellainen muutoin on portaaseen asennettavissa.

RakMK F2 2.1.3 määräys:
Uloskäytävänä toimivan portaan askelman nousu saa olla enintään 180 mm. Etenemän tulee olla vähintään 270 mm.

Ohje: NOUSU JA ETENEMÄ (mm)
– Asuinhuoneesta toiseen kulkua välittävä porras ≤ 190 ja ≥ 250
– Muiden varsinaisten käyttötilojen sisäporras yleensä ≤ 180 ja ≥ 270
– Kokoontumistilan porras ≤ 160 ja ≥ 300
– Katettu tai lämmitetty ulkoporras ≤ 160 ja ≥ 300
– Kattamaton ulkoporras ≤ 130 ja ≥ 390
Selostus:

– Suomen rakentamismääräyskokoelman osan F1 kohdan 2.2.3 tarkoittamissa portaissa
   enimmäisnousu on 160 mm ja vähimmäisetenemä 300 mm.

RakMK F1 2.2.3 määräys:

Hallinto-, palvelu- ja  liiketiloja sisältävien rakennusten auloissa ja  muissa sisäisen liikenteen tiloissa  porrasaskelmat on mitoitettava etenemiltään vähintään 300 mm pituisiksi sekä  nousuiltaan enintään  160 mm korkeiksi.

Ympäristöministeriön julkaisussa F2:n nousua ja etenemää koskevasta taulukosta puuttuu
F1:n määräys – lukija ei välttämättä tule kääntäneeksi sivua. Seuraavalla sivulla selostuksessa kyllä on viittaus F1:een mutta kahdessa eri RakMK:n osassa oleva ohje/määräys kieltämättä aiheuttaa tarpeetonta epäselvyyttä