Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Viranomaisohjaus / Sprinklaus / Paloturvallisuus / Pelastusviranomainen / Viranomaisyhteistyö / Hyvä hallinto

12.2.7 Kokemuksia viranomaistulkintojen näkemyseroista sprinklauksessa

Tapaus a: 

Lääninhallitusten antamat määräykset hoitolaitosten sprinklauksesta herättävät ihmetystä, joskin ymmärrettävä asiahan tuo on. Laittaisin kuitenkin toteutuksen jonkin korjauksen yhteyteen.
 
Paikallisilla pelastusviranomaisilla on ollut järkevä linja, mutta alueelliselle tasolle on pesiytynyt parin viime vuoden aikana "toinen porras", joka ikään kuin valvoo paikallista tahoa ja kovistelee joidenkin joustojen osalta. Tässä lienee havaittavissa se, että pelastustoimen alueellistamisessa tapahtunut päällikkötason poistuminen edellyttää uuden palopäällikkötason muodostumista vanhan nokkimisjärjestyksen palauttamiseksi.

Tapaus b: 

Aluepelastuslaitos on parin vuoden verran käynyt voimakasta kampanjaa vanhojen hoitolaitosten sprinklaukseksi ennakoiden tulevia säädöksiä. Tarkoitus lienee hyvä, mutta käyttäjien pelottelu on aiheuttanut ärtymystä. Lisäksi sprinklausnormit muuttuivat 2007 ja on epäselvää, mikä tulee olemaan lopullinen menettely ja laitetekniikkakin kehittyy. Rakennusvalvontaviranomaiset eivät ole olleet hankkeessa mitenkään mukana, mutta kiinteistön omistajat ovat kyselleet asiasta.

Arvio menettelystä:

Joidenkin pelastusviranomaisten toiminnassa on havaittavissa "turvallisuuspoliittinen" tavoite: esitetään säännöstön vaatimustason ylittäviä mielipiteitä noudatettavina viranomaisvaatimuksina. Suunnittelijoilla ei ole aina asiantuntemusta eikä auktoriteettia näiden kyseenalaistamiseen eikä rakennustyön jo käynnissä ollessa aikaa poikkeavien kantojen todisteluun.

Säännöksiin perustumattomat vaatimukset eivät kuulu hyvään hallintoon; ennakoitavuus siihen kuuluu. Sprinklerikysymystä tulisi selvittää laajapohjaisesti; se ei ole yksin pelastusviranomaisten asia vaan kuuluu yhtä lailla rakennusvalvonnan tarkasteltavaksi olevan rakennuksen kokonaisuuteen liittyvänä yhtenä tekijänä.

Rakennusvalvonnan asiana on tehdä päätös, pelastusviranomainen on lupa-asiassa erikoisalansa lausunnonantaja.