Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

LVI-tekniikka / Ilmanvaihto / Pesutilat / Rakennussuojelu / Suunnittelijapätevyys

10.1.20 Märkätila kerrostalohuoneistoon, oma huippuimuri katolle?

Tapaus: 

Kerrostalohuoneistoon haettiin rakennuslupaa saunan ja pesuhuoneen rakentamiseksi entiseen makuualkoviin. Koska kyseessä oli uusi märkätila (ei siis entisen wc:n muutos suihkutilaksi) edellytettiin, että hakemuksen liitteenä toimitetaan hormilausunto. Pääpiirustuksiin oli piirretty hormi tilan kohdalle. Huoneiston haltijalla ei ollut tietoa, onko hormi hänen huoneistonsa vai jonkun muun.

Hormilausunnosta selvisi, että kyseinen hormi oli viereisen huoneiston käytössä. Tilan poistoilmanvaihtoa ei siis voinut liittää kyseiseen hormiin.

Kiinteistössä on painovoimainen ilmanvaihto. Pohjapiirustuksesta selvisi, että jos tiloista olisi putkitettu poistoilmanvaihto painovoimaisena huoneiston wc:n hormiin, olisi vaakavetoa tullut niin paljon, että todennäköisesti poistoilmanvaihto ei olisi toiminut kunnolla/ollenkaan.

Käytiin keskustelua siitä, että huoneiston poistoilmanvaihto muutettaisiin koneelliseksi. Tämä kuitenkin kaatui siihen, että lupa-arkkitehti ei hyväksynyt vesikatolle sijoitettavaksi poistoilmanvaihdon huippuimuria. Hanketta ei toteutettu.

Asiakkaalta tuli palaute: tulkinta on kohtuuton tai väärä. Palaute saadaan suullisena yleensä rakennustyön aikaisen katselmoinnin yhteydessä. Samankaltaisia tapauksia on kohtuullisen paljon.

Arvio menettelystä:

Suunnittelijan tulee ensin selvittää hankkeen lähtökohdat ja toteutusedellytykset sekä sitten tarpeen mukaan neuvotella rakennusvalvontaviranomaisten kanssa ennen lupahakemusvaihetta. Ongelma: epäpätevä ja/tai vastuuton suunnittelija, joka ei ottanut huomioon rakennuksen kokonaisuutta ja antoi tilaajalle perusteettomia toiveita hankkeen yksinkertaisuudesta.