Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Linjasaneeraus / Rakennussuojelu / Paloturvallisuus / Kuntakohtaiset tulkintaerot / Paloviranomainen / Viranomaisen ammattitaito / Asukkaat työmaalla / Työmaa

12.2.29 Paloviranomaisten vaatimuksia linjasaneerauksessa

Ongelma

Urakoitsijan pitämässä linjasaneerauksen tiedotustilaisuudessa asukkaille ilmoitettiin, että paloviranomaiset eivät hyväksy, että asuinkerrostalon rappukäytävän seinät suojataan levyillä remontin aikana. On palomääräysten vastaista. Jo aikaisemmin esisuunnitteluvaiheessa kävi ilmi, että paloviranomaiset eivät hyväksy, että asukkaille järjestettäisiin  parakkimajoitusmahdollisuus taloyhtiön piha-alueelle. On kuulemma palovaarallista.
 
Vaikuttaa siltä, että viranomaisilta on melkoisessa hakusessa arkijärki eikä ole myöskään halua edistää korjausrakentamista. Rappukäytävässä on kyllä varastoituna palavia rakennustarvikkeita, kukaan ei asu talossa mutta seiniä ei saa  levyttää ja suojata kolhuilta. Talossa joudutaan maalaamaan koko rappukäytävä remontin lopussa. Suojauksilla ehkä tästä kustannuksesta olisi vältytty. Mutta viranomaiset estävät säästöyritykset.
 
Jotenkin pitäisi päättää, halutaanko edistää korjausrakentamista ja toimia sitten sen mukaisesti.

Arvio menettelystä:

Jos porras on pelkästään työmaan käytössä, luulisi olevan mahdollista saada teetettyä tarpeelliset suojaukset. Rakennusvalvonnan tulisi ottaa ohjat käsiinsä kokonaisuuden hallinnassa ja katsoa, ettei arvokkaita pintoja tai rakenteita tarpeettomasti turmella.

Linjasaneeraukset kaipaavat kipeästi yleisohjeita, joissa otetaan kaikki näkökohdat huomioon.

Ks. myös 10.1.2