Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Paloturvallisuus / Rakennussuojelu / Paloluokat / Poistuminen / Hirsitalo / Ovet

12.2.3 Toisen kerroksen käyttö vanhassa puutalossa

Tapaus: 

Kolmessa kohteessa 2-kerroksinen hirsirakennus on määritelty P3-luokan rakennukseksi ja toisessa kerroksessa sijaitsevaa kokoontumistilaa (kohteet ravintola-kokoustiloja) ei ole saanut käyttää. (Yhdessä kohteessa rakennuksen toisessa kerroksessa oleva tila on rakennettu 1930-luvulla juhlatilaksi.)

Yhdessä näistä tutkittiin aidosti välipohjan kantavuus palotilanteessa, mikä todettiin riittäväksi ja rakennettiin toinen poistumistie ja näin toinen kerros saatiin käyttöön. Toisessa kohteessa hyväksyttiin toisen kerroksen käyttö sprinklauksen ja varapoistumistien rakentamisen jälkeen. Tässä kohteessa lisäksi pääpoistumisporras osastoitiin (vanhat puuovet varustettiin palotiivisteillä ja ovipumpuilla) ja seinien yläosat ja kattopinta levytettiin 6 mm kipsilevyllä. Seinien alaosaan jäi puupaneeli. Kolmas kohde ei ole saanut asiaa vielä ratkaistua.

Kaikki rakennukset ovat historiallisesti arvokkaita, suojeltuja kohteita.

Arvio menettelystä: 

Rakennusten paloluokat  P1, P2 ja P3 tulivat voimaan vasta vuoden 1997 E1:n uudistuksessa, ja näitä suurin piirtein vastaavat luokat palonkestävä, paloapidättävä ja paloahidastava vuoden 1976 ensimmäisessä rakentamismääräyskokoelmassa. Aikaisemmat luokitukset poikkeavat oleellisesti näistä, eikä vanhaa rakennusta voi tarkastella suoraan nykyisten luokkien eikä niissä annettujen rajoitusten mukaan.

Olevaa rakennusta on aina tarkasteltava rakentamisaikansa lähtökohdista; myös käyttötarkoituksen muutoksissa. Tarvittavat välttämättömät muutokset edellyttävät pätevää, kokonaisuuksia ymmärtävää suunnittelijaa ja yhtä lailla pätevää viranomaisnäkemystä.