Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Rakennussuojelu / MRL 13 §:n soveltaminen / Moderni arvorakennus / Paloturvallisuus / Osastointi / Rakennusfysiikka / Viranomaisohjaus / Paloviranomainen

12.2.24 Osastointivaatimuksia käyttötarkoituksen säilyessä

Tapaus: 

Olen nähnyt kirkkoja, joiden ullakot on osastoitu max 200 m² kipsilevyosastoihin, vaikka näiden alapuolella puuholvin alla kirkko on kokonaisuudessaan yksi käyttöosasto. Ullakon osastointi on johtanut eräässäkin kirkossa lasivillakaistojen naulaamiseen suoraan paanukattoa vasten –  kosteusvauriot lienevät ajan mittaan väistämättömät! Toisessa kirkossa paloviranomainen luopui ullakon osastointivaatimuksesta vierailtuaan kanssani kirkolla. Tässä kirkossa suurin ongelma oli/ on ullakon tuulettuminen. Kipsilevyosastot olisivat olleet hyvin vaikeat toteuttaa 1890-luvun ullakolla ja lisäksi olisivat heikentäneet ullakon tuuletusta.

Vaikka käyttötarkoitus säilyisikin, on eräänkin kaupungin paloviranomainen vaatinut mm. arkkitehtuuriin kuuluvien eteishallien osastoimista vaatesäilytystiloista. Tämä muutos tuli Nokian Pitkäniemen toissavuotisen tulipalon jälkeen. Vaatimus tuhoaa sodan jälkeisiä moderneja julkisia sisätiloja, joissa aulatoiminnot ovat osa rakennuksen mielenkiintoisinta sisätilaa.

Arvio menettelystä:

Kirkkojen ullakoiden osastoinnit tai ilmeisesti paremminkin osiin jakamiset vaikuttavat omituisilta, niitä on tapauksia tarkemmin tuntematta mahdoton ymmärtää. Samoin aulan osastointivaatimusta, jos käyttö ei muutu entisestä vaativampaan suuntaan. MRL 118 §: kielto arvorakennuksen – myös sisätilan – turmelemisesta on ehdoton.

Ks. myös luku 1