Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Viranomaisohjaus / Energialaskelma / MRL 13 §:n soveltaminen / SFS-standardit

11.2.8 Säädösten soveltaminen ongelmana

Tapaus: 

Kirjoittaja toteaa, että korjausrakentamisen ja rakentamisen säädöksissä on ongelmana helsinkikeskeisyys. Melko suppea sisäänlämpiävä joukko laatii luonnoksia ja antaa lausuntoja, ilmeisesti jonkun detaljitason erityisalan konsultin/diplomityön perusteella. Kokonaisuuden arviointia käytännöllisyyden, toteuttavuuden, kustannusten sekä  viranomaisvalvonnan resurssien osalta ei ilmeisesti ole erityisemmin pohdittu puhumattakaan, että arvioitaisiin soveltuvuutta käytäntöön kehäkolmosen ulkopuolella tai vanhoihin rakennuksiin. Sovellettavuusvelvoitteen ohjaus on olematonta ja epämääräistä.

Kirjoittajalle on jäänyt epäselväksi, tehdäänkö säädöksiä laadittaessa jonkinlaista ”maallikko”arviointia rakennuslupien lautakuntakäsittelyn tapaan, välillä tuntuu terve järki puuttuvan. Esimerkkinä pientaloille raskas ja sekava energialaskelma sekä uusi E3.

Arvio ongelmasta:

RakMK D3:n koskee uusia rakennuksia. RakMK E3:n määräykset puolestaan koskevat myös pienten savupiippujen korjaus- ja muutostöitä.

Kieltämättä energialaskelma on pientaloille raskas, ja E3 hämmentää myös kehäkolmosen sisäpuolella.

Erityisesti viittaukset SFS-standardeihin ovat käyttäjille hankalat, koska niitä ei ole julkisesti saatavilla muuten kuin tilaamalla ja maksamalla. Yksittäistä savuhorminkorjaajaa tuskin saa käyttämään hankalasti hankittavaa tietoa.

Olisi syytä kertoa tärkeät asiat suoraan rakentamismääräyskokoelmassa (kuten esimerkiksi RakMK F2:ssa onkin tehty) ja viitata standardeihin vain selostuksissa. Ammattilaiset pystyvät hankkimaan tarvittavat tarkat tiedot tämän perusteella.