Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Rakennusfysiikka / MRL 13 §:n soveltaminen / RakMK C2 / Sisäilmariskit / Suunnittelijapätevyys

13.1.1 Alapohjan kosteudenhallinta 

Tapaus: 

Käyttötarkoitusmuutoskohteissa, kun rakennus muutetaan asunnoiksi tai toimistoiksi, alapohjalle ei aseteta yhtenäisesti samoja C2:n (RakMK Kosteus) mukaisia käytännön vaatimuksia kuin uudisrakennuksille. Tämä vaatimus asetetaan kuitenkin esimerkiksi rakenteiden palonkestävyydelle.

Alapohjan korjaaminen C2:n vaatimustasolle onkin yleensä kustannuksiltaan kohtuuttoman tuntuinen. Tietyt perusvaatimukset asuin- ja toimistorakennusten sisäilmariskien vähentämiseksi kuitenkin olisi määriteltävä.

Kuivatetaanko alapohja, parannetaanko tuuletusta tai lisälämmöneristystä alapohjassa ja miten asiat todennetaan riittävän hyvin tehdyiksi. Tässä on ikävä kädenväännön kohta monessa kohteessa tilaajan kanssa. Viranomaisohjauksen vaatimustasoa selventämällä tässä voisi olla apua. Asian siirtäminen suunnittelijan vastuulle ei aina riitä kun ei tilaajalla eikä aina suunnittelijallakaan ole riittävää asiantuntemusta eikä tilaajalla aina haluakaan hoitaa asiaa kuntoon.

Arvio menettelystä:

Suunnittelijoitten pätevyys, kokemus ja vastuuntunto korostuvat korjauskohteissa, joissa ei tarkkoja viranomaisohjeita voi antaa. Nimenomaan suunnittelijalla pitää olla riittävä asiantuntemus, joko omasta takaa tai tarvittaessa alikonsulttia käyttäen. Yleisesti on huomattava, että viranomais¬säännösten soveltaminen ei perustu rakennustalouteen tai -kustannuksiin vaan asialliseen, säännösten mukaiseen laatuun.