Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Linjasaneeraus / LVI-tekniikka / Luvanvaraisuus / Turvallisuus / Terveellisyys / Asukkaat työmaalla / Työmaa

10.1.1 Asukkaat ovat linjasaneeraustyömaan armoilla. Tarvitaan säännökset.

Tapaus a: 

Remontin ajaksi kiinteistössä pakosti asuvat käyttäjät jäävät vaille asianmukaista huomiota. Kysymys on yleensä työselitysten puutteellisuudesta: selityksissä käytetään uudisrakentamistyön malleja, joihin herkästi unohtuu lisätä työnaikaisten erityisjärjestelyjen maininnat. Koska asukkaat tai käyttäjät eivät yleensä suoraan ole sopimusosapuoli, heidän olosuhteistaan ei tarvitse välittää. Sanktioita laiminlyönneistä asukkaita kohtaan ei monasti käytetä, koska myös sopimusasiakirjat ovat uudisrakentamisen malleista sovellettuja.

Riittävä käyttäjien huomioonottaminen on kyllä haluttaessa mahdollista; saaduissa vastauksissa kerrotaan esimerkiksi tapauksesta, jossa toisessa päässä leikkaussalia tapahtui lääkinnällistä toimintaa samanaikaisesti kun toista päätä salia remontoitiin.

Tapaus b: 

Turvallisuuskoordinaattori tiedottaa linjasaneeraustyömaan asukkaille:

Uusi asetus rakennustyön turvallisuudesta on astunut voimaan 1.6.2009.

Oleellisimmat muutokset työmaalla koskevat turvallisuusvälineitä (mm. kypärä ja heijastusliivit), joita on aina käytettävä työmaalla. Turvavälineiden käyttö koskee kaikkia, myös valvojia ja suunnittelijoita tms. työmaalla satunnaisesti asioivia. Eli työmaalle ei ole asiaa ilman ko. turvavälineitä. Vielä ei ole tiedossa, miten työmaalla asuvien asukkaiden pitäisi pukeutua, mutta toistaiseksi ei liene aiheellista vaatia heiltä kypärää ja liivejä.

Arvio menettelystä:  

Korjausrakentamisen strategiatyöhön sisältyneen sidosryhmäkyselyn vastaukset toivat esiin paljon mainintoja käyttäjien huomioon ottamisesta erityisesti linjasaneeraustyömaiden työtavoissa. Aiheeseen liittyviä suoria kommentteja oli 15 kpl. 

Turvallisuuskoordinaattorin vastuu loppuu asukasilmoitukseen. Mitä asukkaille/työmaalle oikeasti pitäisi tehdä? Miten pitäisi hoitaa esimerkiksi porraskäytävän rappaus- ja maalausremontti?

Asuinrakennusten linja- ym. saneerauksen toteuttamisesta olisi syytä tehdä erillinen valtakunnallinen ohje. Sen laadinta vaatii viranomaisyhteistyötä, koska ongelmissa on kyse paljolti muustakin kuin maankäyttö- ja rakennuslain perusteella annettujen säännösten tulkinnoista. Mikäli halutaan puuttua esimerkiksi asukkaiden asumisoikeuteen remontin aikana, asiasta tulisi todennäköisesti säätää lailla.