Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Paloturvallisuus / Sprinklaus / Viranomaisyhteistyö / Kuntakohtaiset tulkintaerot / Rakennusfysiikka / Viranomaisohjaus / Viranomaisen ammattitaito / MRL 13 §:n soveltaminen / Hyvä hallinto

12.2.27 Palomiehet kohottaneet vaatimustasoa; erilaisia tulkintoja naapurikunnissa

Tapaus: 

Palomiehet ovat kohottaneet vaatimustason omavaltaisesti ohi ja yli säännösten vaatiman tason ja ainakin pääkaupunkiseudulla eri lailla eri kunnissa. Palomääräyksiä luetaan ikään kuin eri kirjasta palotarkastajan mielipiteistä riippuen sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Ympäristöministeriön soveltamisoppaan [Ympäristöopas 39] kannoilla ei ole joissain kunnissa mitään arvoa.

Rakennusluvan hakemisen yhteydessä eri kunnissa – kussakin eri lailla – vaaditaan selvitettäväksi palomiehiä varten alkusammutuskalustosuunnitelmaa, savunpoistosuunnitelmaa, vuokrausaluekaaviota, käyttöoikeuspiirustusta, poistumisselvitystä, toiminnallista palosuunnitelmaa, sprinklaussuunnitelmaa, opastemerkkisuunnitelmaa jne.  Lasitetuille parvekkeille vaaditaan suojauksia niin että ne homehtuvat. Vaatimuksista pidetään neuvotteluja, mutta valmiiksi neuvoteltuja asioita ei ole virallisesti olemassa eikä ainakaan hyväksytty: jos sattuu käsittelijä vaihtumaan, saattaa myös tulkinta vaihtua.

Kukaan ei yleensä puhu näistä ongelmista ääneen, koska asioiden eteenpäinvieminen on rakennushankkeen kannalta oleellista; parempi on olla hiljaa ja tehdä niin kuin vaaditaan. Näin hanke pysyy aikataulussa ja suunnittelija tai rakennuttaja ”hyvissä kirjoissa”.

Rakennusvalvonta ei sano mitään ja on tyytyväinen kun joku muu hoitaa asiat.

Arvio menettelystä:

Hyvään hallintokulttuuriin kuuluu ennustettavuus. Pätevän suunnittelijan pitäisi etukäteen voida tietää, mikä ratkaisu on periaatteessa hyväksyttävä ja mikä ei kunnasta riippumatta. Korjausrakentamisessa on viranomaisella oltava harkintavaltaa ja tulkinnanvaraa, koska kohteet ovat yksilöllisiä, mutta se ei saisi johtaa mielivaltaan. Vaatimusten tulee perustua säännöksiin.

Eräät tapauksen yhteydessä mainitut selvitykset, mm. huoneistojen vuokraukseen liittyvät, eivät kuulu maankäyttö- ja rakennuslailla säädeltäviin kysymyksiin. Rakennusluvalla ei voida sitoa vuokrasuhteita eikä näin rajoittaa elinkeinovapautta.