Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Rakennussuojelu / Väestönsuoja / Käyttötarkoituksen muutos / Laajennus

15.1.3 Väestönsuojan rakentamisvaatimus ongelmallinen korjausrakentamisessa ja pienissä laajennuksissa

Tapaus a: 

Väestönsuojavelvoitteet saisi vanhoissa kiinteistöissä unohtaa. VSS-määräykset aiheuttavat kohtuutonta hankaluutta ja kustannuksia kun niitä joutuu ymppäämään vanhoihin rakennuksiin. Muun muassa erään seurahuoneen (1863) restauroinnin yhteydessä taistelin väestönsuojaa vastaan, mutta sinne se vaan oli pakko tehdä, 12 m² suojatilaa uuden sisäänkäynnin alle puutaloon!

Tapaus b: 

Väestönsuojavelvoitteen poistaminen kokonaan korjausrakentamisesta olisi toivottavaa. Ja myös uudisrakentamisesta.

Tapaus c: 

Väestönsuojan rakentaminen vanhaan kiinteistöön pientä lisärakennusta varten tuottaa epätarkoituksenmukaisia tuloksia.

Kunnassa vanha sairaalarakennus, joka ei ole suojelukohde, muutettiin kouluksi: väestönsuojan rakentamista valvonta-alueella korjaustyön yhteydessä ei tarvita. Muutaman vuoden päästä koulua laajennettiin tekemällä siihen liikuntasaliosa, jonka koko ylitti 600 k-m2, mutta ei paljon. Koska sali oli uudisrakennus, siihen vaadittiin rakennettavaksi väestönsuoja, joka mitoitettiin liikuntasalissa kerrallaan olevien mukaan. Perusteltuun poikkeamishakemukseen ei suostuttu.

Nyt koulun käytössä on pieni väestönsuoja, johon ei mahtuisi kuin pieni osa koulun kaikista oppilaista (tai kaikki opettajat). Varastotilana suoja on varsin kallista tilaa ja tuntuu myös suojelutavoitteen kokonaisuuden kannalta epätarkoituksenmukaiselta.

Arvio menettelystä: 

Valitettavasti nykyinen pelastuslaki ei tunne rakennussuojelun käsitettä.

Väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta muutos- tai korjaustyön yhteydessä voidaan pelastuslain 61 §:n mukaan poiketa, jos rakentaminen tuottaa suuria vaikeuksia eivätkä kustannukset ole kohtuullisia. Lääninhallitus voi erityisen painavasta syystä yksittäistapauksissa myöntää vapautuksen laissa säädetystä väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta. Tueksi voi pyytää lausunnon museoviranomaiselta.

Pelastuslakia ollaan uudistamassa, ja asiaa pohtinut työryhmä esittää väestönsuojan rakentamisvelvollisuuden poistamista muutos- ja korjaustöiden sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisen yhteydessä (SisM pelastusosasto, työryhmämuistio 31.3.2008, SM 074: 03/2007).

Pientä lisärakennusta rakennettaessa asia ei helpottune?