Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Viranomaisohjaus / Viranomaisresurssit / Viranomaisyhteistyö / Viranomaisen ammattitaito / Pätevyydet / Työmaa

6.2.1 Rakennusvalvonnalla ei ole resursseja erityisalojen ohjaukseen

Tapaus a: 

Suurimmiksi ongelmiksi kuitenkin olen kokenut viranomaisohjauksessa sen, että rakennusvalvonta ainoastaan myöntää tai jättää myöntämättä lupia, mutta ei juurikaan ohjaa hankkeita. Alueemme suurimmastakin kaupungista puuttuvat sekä määrälliset että etenkin julkisivukysymysten osalta myös tiedolliset resurssit siihen.

Tapaus b: 

Korjausrakentaminen tuottaa jatkuvasti uusia viranomaishaasteita (rakennusvalvonta, terveysvalvonta, pelastuslaitokset) ja valitettavasti tarvitaan lisää:
– viranomaisyhteistyötä, lisäohjeita, lisämääräyksiä
– menettelytapoja, kun kaikki on mennyt pieleen.

Tapaus c: 

Koulutukseen, ammattitaitoon ja rakennuskulttuuriin liittyvät kysymykset taisivat nousta ongelmista pääl¬limmäisiksi. Sinänsä tärkeät nippelit, kuten työmaajärjestelyt yms. pitäisi ehkä erottaa omakseen.

Arvio menettelystä:

Pätevän suunnittelijan edellyttäminen on valvontaviranomaisen keino taata hyvä lopputulos. Toki myös viranomaisen on oltava pätevä, jotta hän pystyy saamaan oikean käsityksen esimerkiksi hankkeen kaupunkikuvallisesta vaikutuksesta tai rakennushistoriallisesta arvosta. Mikäli päteviä resursseja ei rakennusvalvonnassa ole käytettävissä, viranomaisen tulisi tarvittaessa hankkia asiantuntijalausunto; käytettävissä on aluearkkitehteja, museoviranomaisia ja kaavoittajia sekä ympäristökeskusten asiantuntijat.

Viranomaisohjauksen resurssit riittävät parhaiten, kun edellytetään rakennushankkeeseen ryhtyvää käyttämään ammattitaitoisia suunnittelijoita hankkeessaan.