Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Asemapiirros / Tonttirekisteri / Suunnittelijapätevyys / Viranomaisohjaus / Rakennuslupa / RakMK A2

4.2.8 Asemapiirroksen laatimisen vaikeuksia

Tapaus: 

Aikoinani kun yhdistin kaksi huoneistoa, kallein työvaihe koko hommassa  oli, hankkia ja piirtää  rakennuslupaa varten asemapiirros talosta ja tontista. Osoitteen perusteella kaavaotetta ei  pystynyt saamaan, vaan pääsuunnittelijan piti ensin saada tontin rekisterinumero jostain ja sitten käydä henkilökohtaisesti etsimässä kaupungin X ao. virastosta karttaote ja piirtää se uudelleen. Luulin, että tällainen järjettömyys on mennyttä aikaa. Mutta ei.

Ystäväperheen juristiasukas oli kunnostanut kylpyhuoneensa ja liittänyt siihen pienen vaatekomeron. Kylpyhuoneen pienen laajennuksen tähden tarvittiin rakennuslupa. Ja sama ruljanssi  seurasi kuin minulla. Tarvittiin asemapiirrokset, joita ei saanut osoitteen perusteella jne. Rakennuslupaan tarvittavan asemapiirroksen laatinut taho ei koskaan käynyt katsomassa kylpyhuonetta, remontin kannalta heistä ei ollut mitään lisäarvoa. Lasku oli kuitenkin komea. Juristi oli aikonut nostaa mekkalan rakennusluvan vaatimien, hankkeen kannalta tarpeettomien asiapapereiden laatimisen kohtuuttomasta kalleudesta, mutta jättänyt sitten silleen. Näin käy monelle muullekin. Ei jaksa mekkaloida kun on kyseessä yksi ainutkertainen tapahtuma.

Arvio menettelystä:

Pieneksi ja yksinkertaiseksi mielletyn hankkeen teettäjän raivon ja avuttomuuden voi aistia.
Kuitenkin kysymys on ennen kaikkea suunnittelijan pätevyydestä. Kokenut suunnittelija tietää, minkälainen asemapiirros kuhunkin lupaan on tarpeen: RakMK A2 5.2.2 Määräys toteaa, että

– rakennuksen korjaus- ja muutostyössä asemapiirros laaditaan siltä osin ja siinä laajuudessa kuin korjaus- ja muutostyöllä on vaikutusta tontin tai rakennuspaikan olosuhteisiin ja käyttöön.

Korjaus- ja muutostyössä rakennusvalvonta käyttää asemapiirrosta lähinnä paikannuskaavion tapaan eikä siihen monasti tarvita paljon muuta kuin karttapohja, tarvittaessa kaavamerkinnät ja tieto siitä, missä kerroksessa tai osassa rakennusta toimenpide sijaitsee. Toisaalta ison hankkeen asemapiirroksen suunnittelu ja pelkkä piirtäminenkin vie todella huomattavan paljon aikaa.

Nykyään sekä pohjakartat että kaavat saa useimmiten puhelimella tilaten ao. virastoista suoraan suunnittelijan tietokoneelle tai paperikopioina postitse.

Toisaalta on tiedossa, että eräissä vanhoissa kaupungeissa voidaan edellyttää rakennuslupaa asuinhuoneistojen yhdistämiseen (vaikka muuta ei tehtäisi). Tällöin tonttirekisteriasia voi viivyttää hanketta useita kuukausia. Rakennusluvan vaatimisen perusteena on käytetty sitä, että muutos vaikuttaa turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Tulkinta on kuitenkin lain vastainen, koska asuinrakennuksen huoneistojärjestely on nimen omaan mainittu toimenpidelupaa koskevan MRL 126 §:n 2 momentissa sekä MRA 62 §:n kohdassa 11).