Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Viranomaisresurssit / Viranomaisohjaus / Suunnittelijapätevyys / Ammattitaito / Olennaiset esteettiset vaatimukset / Rakennustaide / Kulttuuriperinnön vaaliminen / Viranomaisen ammattitaito

6.2.14 Kyselyn tulos - Rakennusvalvontaviranomaisten resursseja parannettava rakennuskulttuurin alueella

Tapaus: 

Korjausrakentamisen strategiatyöhön sisältyneen sidosryhmäkyselyn vastaukset
korostivat rakennusvalvontaviranomaisten pätevyyden merkitystä:

Rakennusvalvontaan tulisi saada riittävästi eri alojen asiantuntijoita korjausrakentamisasioita käsittelemään sekä heille asianmukaiset pätevyysvaatimukset.

Erityisesti puuttuu kaupunki- ja maisemakuvan, rakennustaiteen sekä kulttuurihistoriallisten arvojen asiantuntijoita, koska rakennusalan insinöörikoulutuksessa ei käsitellä aihetta käytännöllisesti katsoen ensinkään. Kommentteja:

  • Rakennusvalvonta ei ymmärrä rakennustaidetta (11 mainintaa)
  • Eri aikakausien rakentamistapojen tuntemus on puutteellista rakennusvalvonnoissa
    (21 mainintaa)
  • Rakennusvalvonnan resurssit liian vähäiset (16 mainintaa) 

Arvio ongelmasta:

Korjausrakentamisen strategiatyöhön sisältyneen sidosryhmäkyselyn vastaukset korostivat viranomaispätevyyden merkitystä: säännöksin on edellytettävä riittävän hyvätasoista ja pätevää korjausrakentamiseen perehtynyttä eri alojen ammattihenkilöstöä.

Pienehköissä kunnissa rakennusvalvontaviranomaisten pätevyyskysymys kaupunki- ja maisemakuvan, rakennustaiteen sekä kulttuurihistoriallisten arvojen asiantuntijuuden osalta saattaisi tulla ratkaistuksi alueellisesti, yhteisten virkamiesten avulla, esimerkiksi aluearkkitehtijärjestelmän tapaan. Tietotekniikan kehitys sallii kuvien liikuttelun, joten pitkätkään välimatkat eivät enää ole voittamaton este asioiden käsittelylle. Kuntayhteistyön etuja tulisi markkinoida enemmän.