Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Linjasaneeraus / LVI-tekniikka / Ääneneristys / Välipohjat / Pesutilat / Ilmanvaihto / Kuntakohtaiset tulkintaerot

10.1.3 Kylpyhuoneen tuulettamaton alakatto

Tapaus: 

Kohteen välipohjat ovat paikalla valettuja massiivibetonilaattoja. Viemärihajoitukset joudutaan tekemään alapuolisissa kattotiloissa. Rakennesuunnitelmissa alapuoliseen tilaan on suunniteltu umpinainen alakattorakenne jotta viemärit saadaan verhoiltua ja viemäriäänet vaimennettua.
 
Usein rakennusvalvonta on vaatinut tuuletuksen alakattorakenteeseen. Perustelu suljetulle rakenteelle, joka tässä kohteessa hyväksyttiin:

–  viemäriputket on vietävä laatan läpi, koska välipohjarakenne on niin matala
–  ääneneristävyyden kannalta alakattorakenteeseen ei haluta jättää aukinaisia reunoja, viemäriäänet
    kulkeutuisivat suoraan alapuoliseen tilaan
–  tuuletus kuiviin tiloihin taas aiheuttaisi äänihaittaa viemäreistä kuiviin tiloihin
–  kylpyhuoneen oviseinän kohta usean kylpyhuoneen kohdalla kantava. Osassa kylpyhuoneista
    seinä on joko kantava betoniseinä tai oven yläpuolella on betonipalkki, joka jouduttaisiin
    katkaisemaan
–  jos alakattotilaan tehtäisiin avoimia tuuletusaukkoja, se olisi alttiina likaantumiselle, puhdistaminen
    olisi käytännössä mahdotonta.

Arvio menettelystä: 

Ohjeistusta ilmeisesti tarvittaisiin, koska vaatimustaso ei ole selvä.