Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Asemakaava / Käyttötarkoituksen muutos / Rakennussuojelu / Ääneneristys / Ikkunamuutos / Vähäinen poikkeaminen

16.2.5 Kaavan vaatimus ääneneristävyydestä ulkoista melua vastaan

Tapaus: 

Asuntolarakennuksen ja asuinrakennuksen asemakaavassa on dB-määräys ulkoseinien ja ikkunoiden eristävyydestä.
 
Asuntolassa on alkuperäiset ikkunat ilman pystyvälikarmia. Juuri saatujen malli-ikkunoista tehtyjen mittaustulosten mukaan vanhojen korjattujen puuikkunoiden eristävyys riittää kaavan vaatimuksen toteuttamiseen. Tästä vaaditaan lupaan liitteeksi selvitys (vaikka käyttötarkoitus ei muutu).

Asuinrakennuksessa uusitaan kertaalleen jo uusitut ikkunat; uudet puuikkunat saadaan täyttämään kaavamääräys.

Arvio menettelystä:

Tapauksissa kaikki ratkesi onneksi parhaimmalla tavalla: sekä suojelutavoite että eristävyysvaatimus toteutuivat.

On huomattava, että entisessä käytössään säilyvässä vanhassa rakennuksessa olevia ikkunoita voi korjata, vaikkei eristävyysvaatimus täytykään. Jos taas ikkunat uusitaan, tulevat kaavan vaatimukset noudatettaviksi. Uusien ikkunoiden on kuitenkin sovelluttava suojeltavaan julkisivuun.

Mielenkiintoinen rajatapaus on, jos ikkunat ovat niin huonokuntoiset, että ne halutaan entistää uusimalla ne täsmälleen vanhojen ikkunoiden kaltaisina entisin detaljein. Jos ratkaisu on rakennuksen tyylin ja arkkitehtuurin kannalta perusteltu, tulee harkittavaksi vähäisen poikkeuksen myöntäminen kaavamääräyksestä.

Ks myös luku 5