Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Linjasaneeraus  / LVI-tekniikka / Viranomaisyhteistyö / Paloturvallisuus / Paloviranomainen / Asukkaat työmaalla / Työmaa

10.1.2 Rakennusvalvonnan, pelastuslaitoksen ja työsuojelupiirin näkemyseroja

Tapaus a: 

Rakennusvalvonta hyväksyy työmaasuunnitelman, jossa jätelavat on kolmen (3) metrin päässä ulkoseinän asuntoikkunoista. Palotarkastaja siirtää lavat viiden (5) metrin päähän ja pois hyökkäysreitiltä. Urakkahinta nousee, kun jätteitä on kuljetettava 25 m.

Tapaus b:

Rakennusvalvonta antaa luvan varastoida porrashuoneessa laattoja, laasteja, vedeneristysaineita  ja työkaluja. Palotarkastaja hyväksyy ko. materiaalit porrashuoneeseen vain työajaksi. Työajan  päätyttyä on materiaalit poistettava. Kohde on linjasaneeraustalo jossa asutaan työn aikana.

Tapaus c:

Linjasaneerauskohteessa rakennusvalvonta hyväksyy työaukkojen sulkemisen työpäivän päätteeksi palovillalevyllä, joka on täysin vapaasti aukon päällä. Paloviranomainen ei hyväksy villalevyä vaan vaatii kaksinkertaisen kipsilevyn aukkoon ja levyn päälle laastisäkin. Työsuojelupiiri ei hyväksy villalevyjä kuitupölyn takia.

Arvio menettelystä:

Esimerkit kertovat, että asuttujen linjasaneeraustalojen työmaat tarvitsevat erillisen valtakunnallisen ohjeistuksen. Siinä tulisi käsitellä asukkaiden asema työmaalla, joka nyt ei näytä olevan kenenkään huolena.

Ks. myös 12.2.29