Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

 Rakennussuojelu / Asemakaava / Vähäinen poikkeaminen / Hissi / Esteettömyys

 8.2.10 Hissin sijoittaminen vanhaan porrashuoneeseen

Vanhoissa ja arvokkaissa (porrashuone suojeltu tai suojelun tarpeessa) kohteissa tulisi miettiä suoran  hissikuilun sijaan tuolilla varustetun kaidehissin mahdollisuutta.

Korjausrakentamisessa tulee sallia rakennuksen ulkopuoliset hissi tai porrashuoneratkaisut, jotka ylittävät  alkuperäisen rakennusoikeuden. Joko kaavat joustaa lisärakennusoikeuden tai myönnetään  kaupunginosakohtaisia tai lähiökohtaisia poikkeuslupia.

Arvio menettelystä:

Hissin jälkiasennuksesta on tullut kauan odotettu nimenomaan korjausrakentamista koskeva asetus: alkuvuodesta 2009 voimaan tullut E1.n kohdan 10.4.2 lisäys.

Ehdotukset kaidehissistä ja ulkopuolisista hissi- tai porrashuoneratkaisuista ovat kannatettavia.
Myös kaavat voivat joustaa, kaavan määräyksistä voidaan myöntää vähäinen poikkeus.

Rakennuslupaa edellyttävissä korjaus- ja muutostöissä noudatetaan säännöksiä rakennuksen ominaisuudet huomioon ottaen. Porrashuonetta suunniteltaessa tulee myös ottaa huomioon
MRL 117 §:n 4 mom säännös, joka sisältää hienovaraisen korjaustavan periaatteen.