Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Käyttötarkoituksen muutos / Rakennussuojelu / Ääneneristys / Asemakaava / Liiketila

16.2.3 Kaavan vaatimus liiketiloista 1. kerroksessa aiheuttaa ääniongelmia vanhassa talossa

Tapaus: 

Peruskorjattavassa suojellussa rakennuksessa käyttötarkoitus muutetaan asunnoiksi, mutta 1. kerros on kaavan mukaan säilytettävä liiketiloina (ja mieluiten olemassa oleva ravintola säilyttäen). Mitattu askelääneneristävyys on riittävä. Vanhojen säilytettävien ja hyväkuntoisten ikkunoiden lasit olivat kuitenkin tukevasti kiinni puitteissa, ja liiketilan käyttö ravintolana saattaisi aiheuttaa melua, joka kuuluu yläpuolisiin asuntoihin sivutiesiirtymänä ikkunoiden värähtelyn kautta. Myös sisätilat oli suojeltu: teoriassa mahdollinen huone huoneessa -rakenne ei tullut kysymykseen suojelusyistä eikä ollut taloudellisestikaan realistinen.

Oli selvitettävä, puretaanko ikkunat ja rikotaan kaavan suojelumääräystä vai sallitaanko mahdollinen meluongelma jota ei voi korjata muutoin kuin ikkunat uusimalla?  Toivotun ruokaravintolan tilalle voi esimerkiksi tulla karaokepaikka, joka on avoinna kello kahteen – ravintolan liikeideaa ei voi rakennusluvalla säännellä.

Rakennuslupa myönnettiin ehdolla, että paikalla tutkitaan asiaa tarkemmin. Koska kysymys kuitenkin oli sen laatuinen, että kaavassa edellytetty käyttötarkoitus ei ollut rakennuksen suojelutavoitteen kannalta riidaton, rakennuttaja anoi asemakaavan muuttamista siten, että myös 1. kerrokseen sallittaisiin asuntojen rakentaminen. Tällä ratkaisulla ääniongelma poistui.

Arvio menettelystä: 

Asemakaavan laatimisvaiheessa ei aina osata ennakoida, soveltuuko vanha rakennus aiottuun käyttöön erityisesti silloin, kun kaavassa asetetaan yksityiskohtaisesti sekä käyttötarkoitusmäärittelyt että suojelutavoitteet. Rakennuslupavaiheessa asia on usein jo niin pitkällä, että ihmisten suojelun takia joudutaan tekemään rakennussuojelun kannalta tuhoisia kompromisseja.