Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Viranomaisyhteistyö / LVI-tekniikka / Luvanvaraisuus

10.1.7 Pohjaviemärien uusinta

Tapaus: 

Kerrostalon pohjaviemärit ovat maan painumisen takia romahtaneet noin 300 mm ja kaikki liitokset
ovat auki. Jätevettä päässyt pohjakerroksen lattian alle; pohjakerros on asuttu.

Korjaussuunnitelma:
Tehdään uusi viemäröinti, sadevesiviemäröinti ja salaojitus, joka kiertää koko talon. Laajoja
massanvaihtoja ja rakenteiden puhdistuksia P:stä.

Rakennusvalvonta ilmoittaa, että suunnitelmia ei tarvitse hyväksyttää missään virastossa, koska
kyseessä ei ole rakennusluvan alainen toimenpide vaan korjaus. Vesilaitos haluaisi suunnitelmat
tarkastettavaksi, mutta ilmoittaa rakennusvalvonnan ottaneen sen kannan, että kun ei ole
rakennusvalvontamaksua niin ei arkistoida, tarkasteta eikä valvota. Kunta riitelee vuoden verran sisällään ja korjaustyö valmistuu ko. aikana.

Riitojen tulos: viereisen rakennuksen vastaava korjaustyö tarvitsee jo rakennusluvan.

Arvio menettelystä:

On työ luvanvarainen tai ei, maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennussuunnitelma ja rakennustyö täyttävät rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. [MRL 117, 120 ja 149 §]

Kunnallisten viranomaisten ja laitosten keskinäinen vastuunjako on sitten eri asia.