Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Rakennussuojelu / Rakennustaide / Hissi / Esteettömyys / Rakennuslupaharkinta / Suunnittelijapätevyys / Museoviranomainen

8.2.9 Hissin rakentaminen

Museoviranomaisten toiminta asettaa tiettyjä rajoituksia erityisesti peruskorjauksessa.  Mm. putkistojen sijoittaminen ei ole vapaata, esim. porrashuoneisiin ei voi sijoittaa tai ei voi rakentaa hissejä koska muuttaa portaiden ilmettä.

Arvio menettelystä:

Porrashuone on käyttäjien kannalta tärkeä yhteinen, puolijulkinen sisätila, joka varsinkin vanhemmissa rakennuksissa suunniteltiin aina arvokkaaksi ja jota todella kannattaa suojella. Esimerkiksi putkinousujen sijoittaminen suojeltuun porrashuoneeseen ei ole suojelutavoitteen mukaista. On lisäksi muistettava, että MRL 118 § – kielto turmella historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia koskee myös sellaisia rakennuksia sisätiloineen, joita ei ole erikseen suojeltu.

Hissien rakentaminen peruskorjauksen tai ullakkorakentamisen yhteydessä on vaativa tehtävä mutta onnistuu useimmiten, jos porrashuone suunnitellaan ammattitaitoisesti. Vaikeutena mitoituksen lisäksi koetaan standardihissien soveltumattomuus arvokohteisiin. Niihin tarvitaan tarkka suunnitelma ja mittatilausratkaisu, jonka hinta saattaa olla paljon tavanomaista hissiä kalliimpi – mutta eihän se porrashuonekaan ole tavanomainen. Hyviä esimerkkejä on olemassa