Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

MRL 13 §:n soveltaminen / Peruskorjaus / LVI-tekniikka / Ilmanvaihto

10.1.17 Jäteilman johtaminen katolle vai puhallus seinästä

Tapaus: 

Korjausrakentamisessa vaatimus jäteilman johtamisesta katolle aiheuttaa ylimääräisiä rakennuskustannuksia ja lisäksi asuntojen kerrosten välinen ääneneristys huononee. Pitkä kanavointi huoneistosta katolle vaatii paljon rakennusteknisiä aputöitä (purkua ja uudelleen verhoilua) sen sijaan, että sallittaisiin jäteilman puhallus seinästä rakennuksen ulkopuolelle.

Arvio menettelyistä:

Puhallus katolle on uudisrakentamisessakin vain RakMK D2:n ohje, ei määräys. Puhallus seinästä ei sinänsä ole yleensä hyvä ratkaisu, myös siihen liittyy mm. ääniongelmia. Mutta tapauskohtaisesti voi harkita.

Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiäkin sovelletaan, jollei määräyksissä nimenomaisesti määrätä toisin, vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät.

Säännösten soveltamisharkinnan tulisi olla aina tapauskohtainen ja kokonaisvaltainen. Muistettava on myös säännöshierarkia: D2:n ohjeet eivät kumoa maankäyttö- ja rakennuslakia, joka edellyttää muun ohella esimerkiksi kestävän kehityksen huomioon ottamista rakentamis- ja korjausratkaisuissa.

Ks. myös luku 1