Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Linjasaneeraus / LVI-tekniikka / Viranomaisohjaus / Viranomaisyhteistyö / Kuntakohtaiset tulkintaerot / Ääneneristys / Ennakkotapaus

10.1.4 Suurimmat lvi-alan ongelmat muodostuvat kuntakohtaisista eroista

Tapauksia: 

Rakennusvalvonnan asiakkaan kokemuksia: Miten menetellään kun yksittäinen viranomainen pitäytyy itsepäisesti rakennusmääräysten omavaltaiseen tulkintaan (RakMK D1) muusta maasta poiketen?
 
 Esimerkiksi

  • rakennusvalvonnan virkamies vaatii puristusliitostekniikan tultua markkinoille jokaisen liitoksen kohdalle tarkastusluukun. Neuvottelu naapurikuntien viranomaisten kanssa sekä heidän kannanottonsa ei asiassa painanut
  • yläkerrasta tulevat valurautaviemärit vaaditaan alapuolisessa asunnossa eristettäväksi äänien takia. Joku kunta vaatii ja toiset eivät, jos alakatto on esim. paneelia.

Täysin kuntakohtaisten tulkintojen varassa on myös

  • putkien vaihdettavuus
  • putkien tarkastettavuus ja vuodon nopea esilletulo
  • tarkastusluukkujen koko.

Arvio menettelystä:

Suunnittelija ei voi vaarantaa rakennustyön edistymistä ryhtymällä prosessoimaan jostakin yksittäisestä asiasta väärinkään perustein tehtyä vaatimusta vastaan. Näin kuntien erilainen tulkintatapa jatkuu. Viranomaisyhteistyötä on syytä korostaa ja myös ohjeistusta ilmeisesti tarvittaisiin.

Toisaalta on myös paineita heikentää hyviksi tunnettuja ratkaisuja. Jos jossakin on kerran saatu läpi halpa ja heikko ratkaisu, sitä vaaditaan muuallekin – ennakkotapausten pelko on tunnettu syy moniin viranomaistulkintoihin.