Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Paloturvallisuus / MRL 13 §:n soveltaminen / Osastointi / Viranomaisohjaus / Hyvä hallinto

12.2.26 Porrashuoneiden koko; erilaisia tulkintoja naapurikunnissa

Tapaus: 

Kunnassamme vaaditaan että asuinrakennuksessa porrashuoneen kerrostason pituus saa olla enintään 4 metriä, pidemmät on jaettava eri palo-osastoihin. Mihin se perustuu paitsi palomiesten mielipiteisiin? Kun tehdään asuntoja vanhoihin rakennuksiin, porrashuonetta ei pysty optimoimaan samalla tavalla kuin uudisrakentamisessa. Myös vaaditaan E1:n ohjeita suurempia savunpoistoaukkoja näin synnytettyihin lisäosastoihin. Vanhassa talossa tämä tuottaa sekä julkisivuongelmia että rakenteellisia vaikeuksia. Tämä on mielestäni kohtuutonta, koska se ei perustu mihinkään kirjoitettuun säännökseen tai edes ohjeeseen.

Arvio menettelystä:

Tulkinta ei perustu voimassa olevaan säännöstöön. Säännöksiin perustumattomat vaatimukset eivät kuulu hyvään hallintoon.

Ks. myös luku 1