Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Sähkötekniikka / Sähkösäännösten ongelmat / Sähkötarkastus

14.1.2 Sähköä roskakoreissa, vaatimus hoitotilojen lisäpotentiaalintasauksesta

Tapaus: 

Sairaalan remontissa tiloihin valittiin ulkonäkö- ja hygieniasyistä rst-roska-astiat. Hoitotiloissa, joiksi laskettavia tiloja oli 7 kpl, sähkötekniikan tarkastaja vaati urakoitsijalta, että astialle järjestetään SFS-standardin vaatima lisäpotentiaalintasaus (= maadoitetaan). Urakoitsija toteutti määräyksen enempiä kysymättä. Vastaanoton jälkeen siivoojat kyselivät, miten astiat puhdistetaan, kun ne on yhdistetty sähköjohdolla rst-vaipasta pesualtaan vesijohtoputkiin eikä niitä voi irrottaa pesukoneeseen vientiä varten ilman ruuvimeisseliä eivätkä he halua sellaisiin sähköjohtoihin edes koskea.

Roska-astioiden valmistajalle (joka on myynyt ko. astioita 30 vuotta) sekä suunnittelijoille vaatimus oli yllätys. Sähkövalvoja ja toinen tarkastaja eri tarkastusyhtiöstä olivat sitä mieltä, että vaatimus on perusteeton. Urakoitsija ei vastuusyistä halunnut poistaa johtoja, koska vaatimus oli kirjattu tarkastuspöytäkirjaan, eikä ao. tarkastaja ei suostunut vaatimustaan perumaan.
Ratkaisuna – pitkällisten neuvottelujen jälkeen – maadoitusjohdot poistettiin ja astioiden kannakkeet vaihdettiin muovipintaisiksi koukuiksi. Lisäksi tarkastaja edellytti jokaisen astian potentiaalin mittausta. Muovipinnan kulumisesta pois koukun päältä kukaan ei onneksi kanna huolta.

Arvio menettelystä: 

Sähkösuunnitelmien laatiminen ja toteutuksen tarkastaminen rakennuksessa tulisi sopivalla menettelyllä saattaa maankäyttö- ja rakennuslain alaisen säännösjärjestelmän kanssa yhteensopivaksi.