Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

MRL 13 §:n soveltaminen / Rakennuslupaharkinta / LVI-tekniikka / Ilmanvaihto / Peruskorjaus / Laajennus / Kulttuuriperinnön vaaliminen

10.1.11 Uudisrakentamissäännösten soveltaminen vanhoihin rakennuksiin

Tapaus a: 

Vanha rakennus on aina eri aikakaudelta ja eri tekniikoilla toteutettu, jossa uusien menetelmien ja tekniikoiden soveltaminen on hyvin haasteellista – vanhassa pitää olla joustoa. Rakentamismääräyskokoelma pitää ymmärtää pääasiassa ohjeina korjausrakentamisessa, säännöksinä silloin kun mahdollista. Suomessa on kuntia, joissa pilataan rakennuksia, kun ei osata tulkita määräyksiä tältä pohjalta. Tämä on minun näkemykseni vanhan kulttuuriperinnön arvostajana. Esimerkiksi koneellinen ilmanvaihto -vaatimus on pilannut monia rakennuksia.

Tapaus b: 

Koneellisen ilmanvaihdon rakentaminen vanhaan painovoimaisella ilmanvaihdolla toimineeseen rakennukseen saattaa tuoda uudet sisäilmaongelmat, jos ilmanvaihdosta tulee esimerkiksi alipaineinen

Tapaus c: 

Ilmanvaihtojärjestelmää ei ole myöskään vaadittu koneellisena välttämättä koko talon osalta, kun on vanhaan osaan on tehty laajennus.

Tapaus d: 

Ilmanvaihdon järjestämien tuottaa ongelmia; ne ovat  kuitenkin aika pieniä, koska vanhan rakennuksen yhteydessä voi antaa vähäisiä poikkeuksia.

Arvio menettelystä:

Esillä olevissa tapauksissa rakennustarkastajat eri puolilta Suomea osoittavat, että suhtautuminen korjaamiseen on säännösten tarkoittaman hengen mukaista: rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista. Vanhassa rakennuksessa suoritetaan aina lupaharkintaa, joka on säännösten mukaista joustamista; välttämättä ei tarvita edes vähäisiä poikkeuksia.

Ks. myös luku 1 ja luku 5