Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Viranomaisohjaus / Viranomaisyhteistyö / Terveysviranomainen / Paloviranomainen / Viranomaisresurssit / Ennakoiva lupakäsittely / Pääsuunnittelija / Suunnittelijapätevyys / Olennaiset esteettiset vaatimukset

6.2.16 Kokemuksia viranomaisohjauksesta

Rakennusvalvontaviranomainen:

–  Erikseen tapahtuva viranomaiskuuleminen saattaa johtaa ristiriitaisiin näkemyksiin
–  Ennakoiva lupakäsittely siten, että saman pöydän ääressä ovat kaavoittaja, rakennustarkastaja,
    pelastuslaitos ja terveysvalvonta on ainakin meidän kaupungissamme mahdollista toteuttaa,
    suunnitelmat lähetetään etukäteen arvioitaviksi ja pääsuunnittelija tulee esittelemään raadille
    aikaansaannoksiaan
–  Viranomaisen on otettava suunnitelmiin kantaa, on myös osattava kuunnella suunnittelijaa ja
    oltava valmiudet jopa myöntää voivansa olla joskus väärässä
–  Erityissuunnitelmien osalta punakynän käyttöpelko on juristien luoma.

Arvio menettelystä:

Kommentit ovat hyviä. Isommissa kohteissa yhteinen neuvottelumenettely on paikallaan ja hyväksi havaittu.

Ongelmia kuitenkin esiintyy myös pienissä kohteissa, joissa myös suunnittelija saattaa olla varsin kokematon. Tällöin suunnittelija ottaa helposti ”raadin” kommentit yksittäisiä muutosmääräyksinä, jotka toteutettuaan suunnittelija hämmästyy, kun hakemuksesta löydetään uusia vikoja.
 
Rakennusvalvonnan resurssit eivät käytännössä riitä kaikkien korjausrakentamislupien käsittelyyn em. tavalla; lisäksi yhtä aikaa olisi otettava huomioon rakennussuojeluun ja kaupunkikuvakysymyksiin liittyvät näkökohdat, jolloin ”raati” paisuisi aika suureksi.

Pätevän suunnittelun edellyttäminen on viranomaismenettelyä kaikkein parhaiten tehostava toimi.