Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Viranomaisohjaus / Poikkeamislupa / Asemakaava / Viranomaisyhteistyö

6.2.10 Kaavoittajan tulkinnat vaihtelevat

Tapaus: 

Kaavoittaja tulkitsi samaa kaavaa eri kohteissa eri aikana eri tavoin, eikä osannut selkeästi ottaa kantaa, tarvitaanko poikkeuslupa vai ei. Kohteet eivät sinänsä mitenkään liittyneet toisiinsa, vaikka sattuivatkin olemaan saman kaavan alueella. Ensin suunnitellussa kohteessa kaavoittajan kanta oli, että muutos on kaavan mukainen.

Myöhemmin toteutetussa kohteessa me haimme poikkeusluvan varmuuden vuoksi, kun kaavoittajalla ei ollut selvää kantaa siihen oliko muutos kaavan mukainen vai ei. Poikkeuslupaa varten kaavoittaja edellytti melko pitkälle menevää suunnittelua (L1-tasoisten kuvien lisäksi mm. pihan valaistussuunnitelman), mikä mielestäni oli kohtuutonta kun ei edes tiedetty vielä voiko kohteen ylipäätään toteuttaa.

Arvio menettelyistä:

Ensi sijassa rakennusvalvontaviranomaisen tulisi kyetä tulkitsemaan hankkeen kaavanmukaisuus. Kaavoittajan lausunto voi tukea rakennusvalvonnan päätöksentekoa tuomalla tietoa kaavan tarkoituksesta ja tavoitteista. Kaavoituksen ja rakennusvalvonnan yhteistyötä asemakaavojen valmisteluvaiheessa saattaisi olla syytä tehostaa, koska kaavoittajan tuntemus rakentamismääräyksistä on sangen vaihteleva.