Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

LVI-tekniikka / Suunnittelijapätevyys / Ilmanvaihto / Pääsuunnittelija / Työmaa

10.1.18 IV-laitteet vesikatolla

Tapaus: 

Rakennuslupavaiheessa iv-suunnitelmat ovat vielä suurimmaksi osaksi keskeneräisiä. Vesikatolle tulevien iv-laitteiden kokoja on tällöin mahdotonta määritellä ihan varman päälle, koska esimerkiksi laitetoimittajaa ei ole valittu. Lisäksi purkuvaiheessa suunnitelmiin tulee yleensä tarkennuksia, joten iv:n kattomaailman tarkkuus selviää vasta työmaavaiheessa. Arkkitehti on joskus hankalassa välikädessä yrittäessään siistiä kattomaailmaa, koska iv-kanavilla on usein suuret dimensiot. Tätä huolehtimista voisi siirtää myös iv-suunnittelijalle, vaikkapa siten, että asiaa korostettaisiin myös iv-suunnitelmien hyväksyttämisen yhteydessä.

Arvio menettelystä: 

Käytännön rakentamisessa on yleistynyt menettely, jossa lvi-suunnittelija ei tee enää lainkaan varsinaisia luonnospiirustuksia, vaan laatii kuvansa kertaalleen vasta valmiiden työpiirustusten pohjalle, kun lupahakemus on jo jätetty tai lupa mahdollisesti saatukin. Näin edellä kuvatut ongelmat tulevat esiin liian myöhään. Pääsuunnittelijan tulisi periaatteessa vastata suunnitelmien riittävyydestä ja oikea-aikaisuudesta, mutta jos rakennushankkeeseen ryhtyvä (=maksaja) ei halua... 

Kun rakennusluvassa esiintymätön iv-laite putkahtaa katolle niin kuin sieni sateen jälkeen, rakennusvalvonnan asia on poistattaa se sieltä. Rakennuttajat ja suunnittelijat oppivat oikean menettelytavan nopeasti, kun ongelmaan puututaan.