Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys


Rakennussuojelu / Ääneneristys / Esteettömyys / Pesutilat

16.2.1 Peruskorjattavan kaupunkikerrostalon ääneneristyskysymyksiä

Tapaus: 

Peruskorjattavassa suojellussa kaupunkikerrostalossa tapahtui osittaisia käyttötarkoituksen muutoksia.

Asuntojen eteis- ja märkätilat eivät täyttäneet uudisrakentamisvaatimusten mukaista askelääneneristysvaatimusta. Lattiarakenteen korotus ei ollut mahdollinen asuntojen eteisissä, sillä muutoin porrashuoneesta asuntoon olisi tullut liian suuri tasoero. Myöskään asuntojen märkätilojen kohdalla askelääneneristävyys ei täyty, mutta ongelmaa pyrittiin ratkaisemaan alakattorakenteilla sekä sijoittamalla kerrosten märkätilat päällekkäin. Haettiin vähäistä poikkeusta rakentaa vain asuinhuoneet askeläänitason täyttäviksi.

Rakennuksen LVI-laitteiden aiheuttama melu ”saman tai läheisen rakennuksen ikkunan ulkopuolella,  parvekkeella, pihamaalla tai muussa vastaavassa paikassa” on osin liian korkea. Haettiin vähäistä poikkeusta sillä perusteella, että keskiäänitaso alittaa vaaditun ja luvattiin lisäksi vaihtaa porttikäytävän olevat lauhduttimet uusiin.

Arvio menettelystä: 

Vanhan kaupunkikerrostalon laajat muutostyöt ovat rakentamismääräysten kannalta erittäin haasteellisia. Ne vaativat pätevät suunnittelijat kaikkiin suunnittelutehtäviin.

Ääneneristys- ja esteettömyyskysymyksiä joudutaan usein ratkaisemaan kompromisseina, koska uuden rakennuksen rakentamiseen tarkoitetut säännökset saattavat olla mahdottomat toteuttaa yhtaikaisesti. Lisäksi rakennuksen tyyliin, ulkonäköön ja suojelutavoitteisiin liittyvät näkökohdat vaativat samanaikaista tyydyttävää ratkaisua.

Esimerkiksi lauhduttimet sijoitetaan tavalla, joka paitsi aiheuttaa äänihaittaa, myös turmelee rakennuksen ulkonäköä. Erityisesti rakennusten kattomaisema ja silhuetti on vaarassa jäädä liian vähälle huomiolle teknisten vaatimusten täyttämisen rinnalla. Asiallisen ratkaisun löytäminen edellyttää aina lvi-suunnittelijan ja arkkitehdin saumatonta yhteistyötä jo luonnosvaiheessa.