Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Rakennussuojelu / Suunnittelijapätevyys / Viranomaisen ammattitaito / Rakennuslupakäsittely / Olennaiset esteettiset vaatimukset / Rakennustaide / Rakennustapaohjeet / Kulttuuriperinnön vaaliminen

7.1.5 Rakennustarkastajan ja suunnittelijan ammattitaito

Tapauksia: 

Viranomaisten joukossa on aniharvoja arkkitehtejä, ja on selvää, että suunnittelutaidon ja sitä myötä suunnitteluohjauksen puute näkyy joka paikassa. En juuri odota maalaiskunnissa tai pikkukaupungeissa tapaavani rakennustarkastajaa, jolla olisi jotakin hedelmällistä kritiikkiä tai ehdotuksia suunnitelmien kehittämiseksi.

Suunnittelijoina on edelleen kaikenlaista väkeä, neuvotteluissa viranomaisten kanssa asiat pyörivät pykälien ja säännösten parissa. Talon kokoisia virheitä putkahtelee keskelle kaupunkia.  

Oli kysymys uudesta tai vanhasta alueesta, hyvät ja havainnolliset rakennustapaohjeet voisivat monesti auttaa mietityn viestin perille menoon.  

Korjausrakentamisessa suunnittelun ja valvonnan puutteet näkyvät ehkä selvimmin: arvokkaatkin alueet muuntuvat vähitellen asiantuntemattomasti, tyypillisiä virheitä ovat:

  • korvikemateriaalit,
  • paksut laattamaiset räystäät
  • ikkunoiden sijoittaminen puutaloissa syvälle seinän sisään
  • karkeat höyläämättömät listoitukset
  • eri aikakaudelta (tai ei miltään aikakaudelta) lainatut julkisivuaiheet
  • paksunnetun julkisivun helma jättää sokkelin syvälle jne. 

Arvio menettelystä:

Suunnittelijoita tulisi edellyttää suunnittelutehtävään riittävää pätevyyttä; esimerkiksi rakenne- tai lvi-suunnittelijaa ei ole koulutettu rakennussuunnittelijaksi. Korjausrakentamisessa on erityisesti tarpeen rakennustaiteen historian koulutus ja vanhan rakennustekniikan ymmärrys, joka rakennusvalvonnan tulisi aina suunnittelijalta edellyttää.

On ymmärrettävää, että pienten kuntien rakennustarkastajat eivät pysty olemaan ”kaikkien alojen asiantuntijoita”, mutta viranomaisyhteistyön avulla ja pätevää suunnittelijaa käyttäen voidaan saada paljon aikaan.

Ministeriön ohjekirja mm. kirjoittajan edellä luettelemista virheistä voisi olla paikallaan.
Myös kunnat voisivat nykyistä paljon enemmän kirjata rakennusjärjestyksiinsä paikallisia ominaispiirteitään ja antaa havainnolliset rakennustapaohjeet paikallisen rakentamisen sekä korjaamisen tavoista. Näin kunnassa olisi ennakkoon tiedossa oleva ja yhteisesti hyväksytty näkemys, jota voitaisiin sitten soveltaa sekä suunnittelussa että rakennuslupakäsittelyssä. Kuntaliitto on antanut asiasta ohjeita vuonna 2005.