Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Paloturvallisuus / Varatie / Rakennuslupakäsittely

12.2.16 Varatiet asuinrakennuksessa

Tapaus: 

Grynderi oli ostanut kiinteistön, tarkoitus oli kuitenkin panna vuokralle. Asuinrakennus peruskorjattiin ja ullakolle rakennettiin kaksi huoneistoa. Peruskorjauksen yhteydessä mm. huoneistojakoja muutettiin Sisuskalut (väliseinät) menivät käytännössä uusiksi, kantaviin runkorakenteisiin ei kajottu, ääneneristävyyttä parannettiin.

Pihan puoleisilla asunnoilla ei aiemmin ollut parvekkeita eikä varatietä. Lupa oli myönnetty myös kahdeksan pihanpuoleisen parvekkeen rakentamiselle, jolloin kaikille pihan puolen asunnoilla saatiin parveke.

Varatietä näille asunnoille ei ollut esitetty suunnitelmissa eikä ryhtyneellä aluksi ollut aietta järjestelyjä toteuttaa. Aloituskokouksessa kuitenkin katsottiin, että kokonaisuuteen nähden vaatimattomia lisäkustannuksia tuovat varatiet tulee järjestää (määräystä ei tarvinnut antaa, vaan uskottiin vähemmälläkin). Vedottiin myös rakennuksen omistajan MRL 166:n mukaiseen vastuuseen ja tasa-arvonäkökulmaan turvallisuusmielessä.

Arvio menettelystä: 

Rakennuslupavaiheen pääpiirustusten tulisi sisältää säännösten edellyttämät varatiejärjestelyt, eikä lupapäätöksen jälkeen tulisi ao. vaatimusta esittää.