Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Viranomaisohjaus / MRL 13 §:n soveltaminen / Kestävä kehitys / LVI-tekniikka

10.1.19 Pystysuorien iv-hormien pinnoitus

Tapaus: 

Eräässä kohteessa rakennusvalvonnasta tuli ohjeistus, ettei pystyjä iv-hormeja voi pinnoittaa. Ohje johtaa siihen, että hormit aukaistaan ja sisälle asennetaan uudet peltihormit, tämä lisää kustannuksia. Kuitenkin markkinoilla on tyyppihyväksytty tuote, jota on myös käytetty eräässä arvokohteessa. Tästä soisi enemmän keskusteltavan. Putkiremontit ovat yleistymässä ja uusia tuotteita tulee koko ajan markkinoille. Ongelma on tietenkin pysyä mukana kehityksessä.

Arvio menettelystä:

Ohje ei perustu säännöksiin. Suunnittelijan asiana on löytää toimiva ja riittävän luotettava ratkaisu rakennuksen ehdoin.

Peruskorjaus ei laukaise uuden rakennuksen rakentamiseen tarkoitettujen säännösten noudattamisvelvollisuutta – MRL 13 §:n mukaan RakMK D2:n määräykset ja ohjeet koskevat uuden rakennuksen rakentamista. Korjaus- ja muutostyössä D2:sta noudatetaan siis vain soveltuvin osin samalla  noudattaen MRL 117 §:n vaatimuksia, joiden mukaan tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää muun ohella esimerkiksi kestävän kehityksen huomioon ottamista rakentamis- ja korjausratkaisuissa.