Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Rakennussuojelu / Lämmöneristys / Energia / Ikkunamuutos / Ovet / Kestävä kehitys

7.1.9 Ikkunamuutokset pilaavat herkästi rakennuksen ilmeen eikä energiatalous aina edes parane

Tapaus a:

Ikkunoiden U-arvovaatimus ajaa usein isoissa hankkeissa vaihtamaan ikkunat ja ulko-ovet uusiin, joilla on parempi U-arvo. Koskaan ei kuitenkaan puhuta ikkunan liittymisestä seinärakenteeseen, sillä eräässäkin kohteessa (asuinkerrostalo) tämä liitos tiivistettiin huonosti ja lämmönkulutus lisääntyi.

Tapaus b:

Esimerkkinä huonosta korjaustoiminnasta on vanhojen ikkunoiden uusiminen. Lasikerrosten lisäämisellä ei rakennuksen kokonaisenergiataloudessa saada juurikaan merkittäviä säästöjä. Usein päinvastoin, kun huonosti toteutettu uusiminen lisää asunnoissa vetoa ja lisälämmitystä. Lisäksi rankasti kilpailtu ala johtaa huonoihin ratkaisuihin ja heikkoihin materiaaleihin, jotka ovatkin alku seuraavalle hyvinkin pikaisesti eteen tulevalle uudelle korjaustarpeelle. Vanhojen rakenteiden huolellinen kunnostus tuo usein sekä esteettisesti että kokonaistaloudellisesti paremman lopputuloksen.

Tapaus c:

Ikkunoitten vaihto vanhoihin rakennuksiin on lisääntynyt aivan hölmöilyihin saakka. Vanhoja jopa yli satavuotiaita ja hyväkuntoisia ikkunoita ajetaan kaatopaikalle uusien ns. lämpöikkunoitten tieltä. Niiden kestoikä heikkojen materiaalien vuoksi saattaa olla kuitenkin 20-30 vuotta, minkä jälkeen taas on vaihto vuorossa. Ja taas vanhat kaatopaikoille. Rakennusvalvonta on joissakin kunnissa erityisen tiukka ja tulkitsee hyvin yksisilmäisesti ja ymmärtämättömästi mm. vanhojen ikkunoitten säilyttämistä jopa monissa paikallisesti tai maakunnallisesti merkittävissä rakennuksissa. Vanhan rakennuskannan korjaukseen tulee saada omat selkeästi uudisrakentamisesta erillään oleva terveellisyys- jne. normistonsa.

Arvio menettelyistä:

Rakennusten alkuperäisen ilmeikkyyden vähittäinen menettäminen taitamattomin detaljimuutoksin on korjausrakentamisaktiviteetin myötä kiihtymässä. Rakennusvalvonnan olisi syytä kiinnittää säännönmukaisesti huomiota mm. ikkunamuutosten yksityiskohtiin; näistä kaivattaisiin valtakunnallista ohjetta, joka sinänsä olisi helppo laatia jo olevan materiaalin pohjalta.

Ks. myös luku 11