Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Asemakaava / Käyttötarkoituksen muutos / Asuntosuunnittelu / Väestönsuoja / Rakennuslupakynnys

15.1.1 Väestönsuojamääräysten tulkinta korjausrakentamisessa

Tapaus: 

Sairaalan henkilökunnan asuntolarakennukset erotettiin sairaala-alueen asemakaavasta omille tonteilleen, joille laadittiin asemakaava. Toisesta suunniteltiin asuinkerrostalo määräyksellä AK ja toisesta asuntola määräyksellä AKS, lisäksi kummallekin suojelumerkintä sr-2 ja siihen lisämääreitä.

Rakennuksilla ei ollut vanhastaan väestönsuojaa. Hankkeen alkuvaiheissa vss-tarve laskettiin torneille yhteensä ja sen mukaan ne on piirretty ja yhteinen vss-lupa haettu.

Aiemmin oli sellainen tulkinta, että koska asuntolarakennukseen tehdään noin sata uutta kylpyhuonetta, niin se on niin massiivista korjaamista, että se laukaisee nykymääräysten noudattamisen; tässä vaiheessa mm. laskettiin väestönsuojan pinta-alat jne. Vasta myöhemmin kävi ilmi, että siihen ei tarvita käyttötarkoituksen muutosta, jolloin voi tietysti spekuloida sillä, ettei se tarvitsisi vss-mitoitustakaan. Tässä kohtaa iskee nyt suunnittelijaan kehäväsymys – niitten suojien kanssa on vatkattu nyt niin paljon, etten jaksa enää ruveta niitä pyörittämään. Eli siis molempien tornien vss-tarve täytetään.

Arvio menettelystä:

Viranomaiskannanottojen epävarmuudella on joskus rakennuskustannuksia kohtuuttomastikin kohottava vaikutus.