Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Viranomaisohjaus / Kuntakohtaiset tulkintaerot / Suunnittelijapätevyys / Rakennuslupa / RakMK A2 / Pesutilat

4.2.5 Kokemuksia viranomaistulkintojen näkemyseroista kuntien välillä

Tapaus: 

Alueellamme on tiettyjä tulkintaeroja; esimerkkejä:

RakMK A2-tulkitaan siten, että arkkitehti vaaditaan suunnittelijaksi ja rakennuslupa haettavaksi:

a) Vanhaan mummonmökkiin, joka on kaava-alueella ja suojeltu; lisäksi edellytettiin 1960-luvulla vaihdettujen ikkunoiden palauttaminen takaisin (valokuvan perusteella) alkuperäiseksi. Omistaja RI, luopui hankkeesta periaatesyistä.

b) Rintamamiestalon kellarisaunan muutokseen nykyaikaiseksi pesu-löylyhuone tyyppiseksi. Hakija luopuu suunnittelu- ja lupaprosessin takia.

c) Linja-autotallin siistimiskorjaukseen. Hankkeen vetäjä, kokenut rakennusmestari ei kelvannut suunnittelijaksi (omistaja: ei sitten korjata lainkaan ja valitetaan mahdollisista kehotuksista).

Arvio menettelystä:

Tapauksessa a) tulkinta on RakMK A2 taulukon 4.2.2 mukainen; suojellun (pienenkin) rakennuksen korjaus on AA-luokkaan kuuluva suunnittelutehtävä, johon edellytetään arkkitehdin tai rakennusarkkitehdin koulutus sekä säädetty kokemus. Korkeakaan tutkinto ei voi tuottaa kelpoisuutta, jos se on toiselta alalta.

Tapauksessa b) kellarisaunan muutos ei ehkä olisi edellyttänyt lupaa ensinkään, jos se oli märkätila jo entuudestaan. Tämä ei selviä esimerkistä.

Kaikkien tapausten osalta voidaan kysyä, mitä vikaa on pätevän suunnittelijan tai asianmukaisen luvan edellyttämisessä? Oleellisinta on lopputuloksen laatu. Pätevän suunnittelijan edellyttäminen on rakennusvalvontaviranomaisen velvollisuus; se koituu rakennushankkeeseen ryhtyvän eduksi.