Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Rakennussuojelu / Kulttuuriperinnön vaaliminen / Lämmöneristys / Energia / Uudisrakentaminen / Hirsitalo

11.2.10 Korjausrakentamisen strategian sidosryhmäkyselyn vastauksia energiataloudesta

Tapaus: 

Energiatalouteen liittyvien normien tiukentaminen voi osoittautua tuhoisaksi rakennussuojelun kannalta, ellei normeista pystytä joustamaan.

Eri ikäisen rakennuskannan ominaisuudet eivät ole vertailukelpoisia näiden kriteerien osalta. Vanha hirsi- ja lautarakenteinen rakennuskanta ei välttämättä ole energiahävikiltään huono, jos se osataan tiivistää oikein, vaikka niin usein epäillään.

Vanhan rakennuksen energiatehokkuuteen kiinnitetään nyt suhteettoman suurta huomiota sen merkitykseen nähden – esim. terveyteen tai turvallisuuteen vaikuttavat asiat ovat mielestäni tärkeämpiä, eikä niiden käsittelyyn velvoiteta.

Uusien (energia)määräysten oltava sellaiset että ne edistävät rakennuskannan kulttuurisia ulottuvuuksia. Nyt tuijotetaan liikaa energiansäästöihin. Vanhojen rakennusten lämmöneristävyysarvot tulee sopeuttaa rakennuskannan mukaiseksi.

Arvio menettelystä:

1970-luvun alkupuoliskolla Suomessa rakennettiin ennätysmäisesti, ja sen ajan talot ovat energiataloudeltaan tuhlailevia. Sen sijaan sitä vanhemman rakennuskannan merkitys energiansäästön kokonaisuuden kannalta ei ole niin merkittävä, että kansallista kulttuuria ja rakennusvarallisuutta kannattaisi pilata pelkästään energiansäästön nimissä tehdyin korjauksin, ei ainakaan ilman perusteellista harkintaa.

Energiamääräysten ja ohjeiden soveltamisessa tulisi selvästi edellyttää otettavaksi huomioon olevien rakennusten arvo ja tyyli. Määräyksissä ja ohjeissa tulisi kokonaan erottaa uudisrakentaminen ja  olevien rakennusten kunnostustoimet.