Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Viranomaisohjaus / Viranomaisresurssit / Olennaiset esteettiset vaatimukset / Viranomaisen ammattitaito / Ennakoiva lupakäsittely / Suunnittelijapätevyys

6.2.5 Ennakoiva lupakäsittely

Tapaus: 

Kunnissa on siirrytty ns. ennakoivaan lupakäsittelyyn; käytännössä tämä ei välttämättä toimi.
Eräässä korjaushankkeessa ensimmäinen lupakäsittelijä otti hankkeen suopeasti vastaan ja ohjeisti suunnittelijoita kaikin puolin asiallisesti. Huomioitiin hänen antamat ohjeet ja mentiin pari viikkoa myöhemmin jättämään hakemus. Silloin käsittelijä oli vaihtunut eikä uusi henkilö ollut ylipäänsä tietoinen aikaisemmasta vaiheesta, eli kaikki meni uusiksi, uusilla lisäyksillä/korjauksilla.

Kolmas käsittelijä vei hankkeen kaupunkikuvapuolelle, jonka jälkeen pasmat taas menivät sekaisin.
Katson, että tämä rikkoo hyvää hallintotapaa. Kyseessähän eivät ole viralliset päätökset, mutta viranomaisohjeistuksen pitäisi olla kattava, läpinäkyvä, perusteltu ja johdonmukainen.

Edellä mainitun takia hanke on viranomaisten lomat, sairastapaukset, koulutustilaisuudet, kalustomuutokset jne. mukaan lukien myöhästynyt vähintään 3–4 kk.

Arvio menettelystä: 

Ennakoivan lupakäsittelyn ideana on se, että ns. suuret linjat saadaan kuntoon eli luvan myöntämisedellytysten kannalta olennaiset kysymykset tulevat käydyksi läpi rakennussuunnittelun ja lupakäsittelyn kannalta riittävän ajoissa. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi asemakaavamääräysten tulkinta, rakentamisen vaikutukset naapureihin ja ympäristöön, kaupunkikuvalliset  ja suojelukysymykset, palotekniset erityiskysymykset, rakennusten perustamisolosuhteet, rakennusten purkaminen sekä suunnittelijoiden kelpoisuus hankkeeseen.

Kieltämättä yksittäisten kuntien rakennusvalvontaviranomaisten omissa prosesseissa on parannettavaa. Rakennussuunnittelijan on kuitenkin oltava niin ammattitaitoinen, että hän hallitsee hankkeen perustiedot ja siihen vaikuttavat säännökset – hänen tehtävänsä on esittää perusteltu ehdotus ratkaisuksi säännösten tulkitsemiseen kohteessa, jonka juuri hän parhaiten tuntee.

Rakennusvalvontaviranomainen ei mitenkään yhden neuvottelun aikana pysty paneutumaan usein kuukausia kestäneen suunnitteluprosessin tuotoksiin eikä ole myöskään tarkoitus, että tuossa neuvottelussa katsottaisiin koko suunnitelma yksityiskohtineen läpi. Mitä epävarmempi tai epäpätevämpi suunnittelija, sitä useampia ennakkotapaamisia käytännössä tarvitaan. 

Viranomainen ottaa kantaa suunnittelijan esittämiin kysymyksiin soveltamisesta – hänen tehtävänsä ei ole antaa suunnitteluohjeita pätevälle suunnittelijalle. Pätevä suunnittelija osaa myös itse mennä kaupunkikuva-asioita käsittelevän virkamiehen luo ennakkoneuvotteluun, jos hän näkee siihen aihetta.