Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

MRL 13 §:n soveltaminen / Rakennuslupaharkinta / LVI-tekniikka / Ilmanvaihto / Peruskorjaus / Rakennussuojelu / Kulttuuriperinnön vaaliminen

10.1.15 Talonpoikaistyyppisten maaseudun asuinrakennusten korjaus

Tapaus: 

Rakennusvalvonta vaatii peruskorjauksen yhteydessä vanhoissa talonpoikaistyyppisissä asuinrakennuksissa koneellista ilmanvaihtoa, vaikka talossa olisi toimivat uunitkin. Isommissa julkisissa kohteissa ilmanvaihtoasioita osataan jo pohtia myös suojelun kannalta.

Arvio menettelystä: 

Vaatimukselle ei ole perusteita. Peruskorjaus ei laukaise uuden rakennuksen rakentamiseen tarkoitettujen säännösten noudattamisvelvollisuutta ja MRL 13 § koskee uuden rakennuksen rakentamista. Korjaus- ja muutostyössä D2:a noudatetaan siis vain soveltuvin osin samalla  noudattaen MRL 117 §:n vaatimuksia, joiden mukaan tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön.

Rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä muutosten johdosta, jota ne ilmeisesti eivät tee.

Lisäksi MRL 118 §:n mukaan on huolehdittava siitä, ettei historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia (myös sisätiloja) turmella – vaikka ne eivät olisi suojeltuja.