Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Paloturvallisuus / Rakennussuojelu / Moderni arvorakennus / Rakennustaide / Ovet / Osastointi / Viranomaisohjaus

12.2.10 Aikuisten oppilaitoksen peruskorjaus, porrashuoneiden ja lasiväliovien osastointivaatimus

Tapaus: 

Suojellun modernin arvorakennuksen peruskorjaus. Käyttötarkoitus ei muutu. Porrashuoneiden ja lasiväliovien osastointi oli toteutettu 1950- ja 1970- luvun profiileilla ja lankalaseilla.

Rakennusvalvonta vaati henkilöturvallisuuden nimissä joko osoittamaan, ettei henkilöturvallisuutta vaaranneta tai käyttämään osastoinnissa nykymääräykset täyttäviä profiileja ja laseja. Valittiin siis jälkimmäinen.

Arvio menettelystä:

Tekstistä ei selviä, mitä muutoksia osastointiin tehtiin. Jos ei mitään, ei vanhoja lasiovia voi vaatia uusittaviksi, koska käyttäjien turvallisuus ei entisestä luvanmukaisesta tilanteesta heikenny. Muutoinkin vaatimus siitä, että suunnittelijan tulisi jotenkin osoittaa, ettei henkilöturvallisuus vaarannu luvanmukaisen rakenteen säilyttämisestä, ei ole asiallinen.

MRL 118 §: kielto arvorakennuksen – myös sisätilan – turmelemisesta on ehdoton.
Rakennussuojelunäkökulman tarkastelu vähintään samanarvoisena teknisten asioiden kanssa on unohtunut rakennusvalvonnalta.