Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Asemakaava / Rakennussuojelu / Ääneneristys / Ikkunamuutos / MRL 13 §:n soveltaminen / Vähäinen poikkeaminen

16.2.6 Kaavamääräykset kumoavat toisensa, rakennus kärsii

Tapaus: 

Minulla on tällä hetkellä kohde, joka on rakennettu vuonna 1924. Kaavassa (vahvistettu 2001) on suojelumerkintä sr-2 katujulkisivun osalta ja samalla julkisivulle 35 dB ääneneristävyysvaatimus.
Alkuperäiset ikkunat, joissa oli välikarmittomat, kohtaavat puitteet olivat kunnostettavissa.

Ongelma ja sen ratkaisu:

Yksi ikkuna kunnostettiin malliksi. Lasipaksuudet, karmiväliin asennettava lisäpuite ja tiivistykset suunniteltiin akustiikkakonsultin laskelmien ja lausunnon mukaan. Mittauksen teki em. konsultti.

Mittaus osoitti, että ikkuna ei ole kunnostettavissa siten, että ääneneristävyysvaatimus täyttyisi. Tietyillä taajuuksilla kunnostamaton ikkuna oli kunnostettua parempi. Kohtaavat puitteet ovat ääniteknisesti vaikeasti hallittavat.

Kaavamääräys, jossa toinen määräyksistä syö toisen, on harmittava takaisku vanhojen, alkuperäisten rakennusosien säilyttämisen kannalta.

Arvio menettelystä:

Niin on. 

Asia olisi voitu tulkita toisinkin, kysymyshän on vanhan rakennuksen korjaamisesta, jossa olisi otettava huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä soveltuvuus aiottuun käyttöön
MRL 117 §:n tarkoittamalla tavalla ja sovellettava uuden rakennuksen rakentamiseen tarkoitettuja säännöksiä MRL 13 §:n mukaisesti vain soveltuvin osin. Myös kaavamääräyksestä voidaan myöntää vähäinen poikkeus.

Vaikkei kaavan ikkunoita koskeva eristävyysvaatimus täyttyisikään, entisessä käytössään säilyvän vanhan rakennuksen ikkunat voi korjata. Jos taas ikkunat uusitaan, tulevat kaavan äe-vaatimukset noudatettaviksi. Uusien ikkunoiden on kuitenkin sovelluttava suojeltavaan julkisivuun.

Ks. myös tapaus 16.2.5. vähäisen poikkeuksen mahdollisuudesta.