Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Ilmanvaihto / LVI-tekniikka / Kuntakohtaiset tulkintaerot / Viranomaisyhteistyö / MRL 13 §:n soveltaminen / Rakennuslupaharkinta / Paloturvallisuus / Suunnittelijapätevyys

10.1.10 Kuntakohtaiset tulkintaerot

Tapaus: 

Iv-laitoksen paloturvallisuusasiat ovat kunnittain vaatimuksiltaan erilaiset.

Julkisissa hankkeissa on hirveän paljon kiinni suunnittelijan (tai suunnittelijoiden) asiantuntemuksesta, mikä on rakennustarkastajan / pelastusviranomaisten kanta esim. henkilöturvallisuuteen liittyvistä ratkaisuista. Jonkin verran olen MRL:n alkuvaiheessa törmännyt siihen, että käyttötarkoituksen muutoksessa on sovellettu ilmanvaihdon ja lämpötalouden osalta uudisrakentamisen normistoa.

Arvio menettelystä: 

Suunnittelijoiden – ja myös viranomaisten – puutteellinen korjausrakentamisosaaminen on ilmeisesti keskeisin kipupisteiden synnyttäjä ilmanvaihtoon liittyvissä kysymyksissä. Suunnittelijoilta näyttää usein puuttuvan resursseja / taitoa / halua varsinaiseen luovaan suunnitteluun erityisesti luonnosvaiheessa, jolloin vaihtoehtoja olisi kehiteltävissä. 

Rakentamismääräyskokoelman määräykset – myös ilmanvaihdon, lämpötalouden ja palomääräysten osalta – koskevat uuden rakennuksen rakentamista.

Ks. myös luku 1