Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Energialaskelma / Lämmöneristys / Rakennussuojelu

11.2.7 Energialaskelman edellyttäminen ja sen laatu

Tapaus: 

Prosessin tulisi tavalla tai toisella varmistaa, että erilaiset energiatehokkuus- ym. laskelmat otetaan huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa ja toteutumatuloksia verrataan teoreettisiin laskelmiin. Toimijoiden tulee tuntea vastuuta laskelmistaan ja myymistään tekniikoista. Tekeillä oleva energiatehokkuuslainsäädäntö pyrkii käsitykseni mukaan nimenomaan tähän ja on siksi perusteltu.

Tapaus: 

Energialaskelma on osoittautumassa raskaaksi. Pienissä kohteissa ja peruskorjaus-laajennuksissa näkyy jo toivottomuutta. Sovellutukseksi toivotaan tietyn U-arvotason alittamisesta kertova tieto.

Arvio menettelystä:

RakMK D3:n soveltaminen koskee uutta rakennusta, mikä energiainformaatiossa jätetään useimmiten mainitsematta. Energiamääräykset ovat muutostilassa – toivottavasti niiden kehittelyssä jatkossa otetaan asianmukaisesti huomioon korjausrakentamisen erityisongelmat sekä rakennussuojelun näkökohdat.