Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Paloturvallisuus / Rakennussuojelu / Moderni arvorakennus / Rakennustaide / Sprinklaus / Uloskäytävät / Avoportaat / Portaat ja kaiteet / Osastointi / Poistuminen

12.2.9 Aikuisten oppilaitoksen peruskorjauksen ongelmia

Tapaus: 

Arkkitehtisuunnittelija:
Suojellun modernin arvorakennuksen peruskorjaus, käyttötarkoitus ei muutu. Suuria osastokokoja, lukuisia osastoimattomia avoportaita, joista puuttuvat yhteydet ulos yms. nykymääräyksistä poikkeavia alkuperäisratkaisuja. Tarkoituksena parantaa se, mitä järkevästi voidaan.

Rakennusvalvonta kuunteli kyllä ehdotuksiamme, mutta piti sprinkler-järjestelmää rakennukseen sopivimpana, jolla saadaan lukuisia myönnytyksiä (”kuka oikeastaan on se taho joka viime kädessä sanoo, ettei sprinkler sovi arkkitehtuuriin”).

Emme pitäneet systeemiä sopivana, rakennuttajakaan ei haluaisi käyttää sprinkleriä, tilanne jäi auki, ratkaistavaksi varsinaisen suunnittelun yhteydessä.

Arvio menettelystä:

Kohde rakennustaiteellisesti erittäin arvokas, jolloin suojelunäkökohta on ensisijainen.
Suunnittelija kokenut ja taitavaksi tunnettu. Tekstistä ei täysin selviä, kuinka suuria muutoksia korjauksessa rakennukseen tehtäisiin.

Laki ei vaadi [uuden] rakennuksen rakentamista koskevien määräysten ja ohjeiden soveltamista korjaus- tai muutostyössä, mutta käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua muutosten johdosta. Se tuskin vaarantuu muutoksessa, joten sprinkleriehdotus ei perustu säännöksiin vaan kuulostaa rajulta.
MRL 118 §: kielto arvorakennuksen – myös sisätilan – turmelemisesta on ehdoton. Modernin arvorakennuksen suojeluun perehtyneen museoviranomaisen lausunto olisi syytä pyytää.

Muita ratkaisuja suunnittelun kuluessa toivottavasti löytyy.