Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Paloturvallisuus / Rakennussuojelu / Asemakaava / Henkilöturvallisuus / Suunnittelijapätevyys / Viranomaisen ammattitaito / Vähäinen poikkeaminen / Työmaa

12.2.5 Korjaussuunnittelu puukaupungissa; asemakaavamääräyksissä maininta joustamisesta

Tapaus: 

Osa korjaussuunnittelustamme on vanhoissa puukaupungeissa. Yleisesti ottaen ongelmia esiintyy melko vähän, vaikka olosuhteet ovat monesti vaikeat. Lähtökohdat ja tilanteet poikkeavat toisistaan. 

Vanhan Rauman asemakaavamääräyksissä on jo viitattu silloisen rakennuslain tulkintaan, jossa painotetaan poikkeamisen mahdollisuutta ja toimenpiteiden soveltumista alueelle ja rakennuksiin.  Lisäksi asiaa auttaa se, että neuvontaa alueella suorittaa kaupungin kokopäiväinen neuvonta-arkkitehti jonka kanssa käydään hankkeet läpi. Samoin kokeneella palotarkastajalla, joka on rakennusinsinööri koulutukseltaan, on varsin käytännönläheinen suhtautuminen asioihin.  Henkilöturvallisuus on ensisijainen ja soveltamiset ovat kovin mahdollisia.  Jopa niin, että uudisrakennuksen päätyseinä, joka sijaitsi 70 cm:n päässä naapurirakennuksesta, saatettiin tehdä puurunkoisena ja Luja / kipsilevyrakenteisena ”palomuurina”. Katon yli palomuuria ei viety, vaan räystäs hoidettiin altapäin palolevyllä ja vältettiin ullakon tuuletus päädystä.

Varsinaisesti työmaalla ei edes maailmanperintökohteessa välttämättä näy rakennustarkastajia muuten kuin kutsusta. Tarkastustyöt tehdään virastoissa, paperien täyttäminen ja päätösten sorvaaminen taitaa viedä ajan.

Arvio menettelystä:

Pätevä suunnittelija + asioihin hyvin perehtyneet viranomaiset = järkevät ratkaisut yleensä löytyvät.

Rakennushankkeeseen ryhtyvä on velvollinen kutsumaan rakennusvalvontaviranomaisen katselmukselle, jos asia on lupaa koskevassa päätöksessä velvoitettu – ja viranomainen on velvoitettu tulemaan.