Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Paloturvallisuus / Rakennussuojelu / Viranomaisohjaus / Uloskäytävät / Poistuminen / Ovet / Moderni arvorakennus

12.2.8 Aikuisten oppilaitoksen peruskorjaus; poistumiskysymyksiä

Tapaus: 

Suojellun modernin arvorakennuksen peruskorjaus. Käyttötarkoitus ei muutu. Informoitiin rakennusvalvontaa etukäteen kaavailluista ratkaisuista. Ei kyselty ”mitä tehdään” vaan esitettiin oma ehdotus ja sille perustelu. Ongelmana oli pääporras, joka vanhastaan ja voimassa olevan luvan mukaan on avoporras. Osastoidut uloskäytävät eivät johda suoraan ulos, niiden lukumäärä on puutteellinen ja etäisyydet niihin liian pitkät.

Ratkaisuna tehtiin se, mihin pystyttiin, ts. avattiin yhdestä (lanka)lasiseinin osastoidusta sivuportaasta käynti ulos (puuttui aikaisemmin) ja toisesta pienestä osastoidusta portaasta avattiin uusi ulko-ovi kadulle. Talon toiseen siipeen ei tarvinnut tehdä uutta porrashuonetta, vaikka etäisyydet em. osastoitaviin uloskäytäviin ylittyivät selvästi.

Ongelmana oli myös osastoiduissa ovissa yhdensuuntaiset lankalasit ja muutenkin nykymääräykset täyttämättömät detaljit, lisäksi pinta-alojen ylityksiä osastoivissa lasiseinissä.

Oleva tilanne hyväksyttiin sillä edellytyksellä, että lisättiin puulistat kitattiin palokitillä, Muilta osin vanhojen ovien teräsdetaljit säilyivät. Myös lankalasien puskusaumoihin tuli paisuva palokitti. Uusiin oviin Pyro-Swiss ynnä nykymääräyksiä vastaavat profiilit.

Arvio menettelystä:

Rakennusvalvonta antaa ensi sijassa yleistä ohjausta ja neuvontaa viranomaisasioiden menettelytapaan liittyvissä kysymyksissä. Suunnittelijalla on oikea asenne: suunnittelijan asia on osata suunnitella ja sitten esitellä ehdotuksensa ratkaisuiksi. Lopputulos hyvä sekä turvallisuuden että rakennussuojelun kannalta.