Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Esteettömyys / Paloturvallisuus / Ääneneristys / Luvanvaraisuus / Kynnys

8.3.3 Yksiön kynnyksen poistaminen

Tapaus: 

Kirjoittajan täti asuu kaupungin keskustassa vanhusten talon yksiössä. Hän liikkuu nykyään pyörätuolilla. Käytävään menevässä ovessa oli kynnys, jonka yli täti ei päässyt ilman avustajaa.
Paloviranomaiset olivat sanoneet, että kynnys täytyy olla. Ja pitäähän se paikkansa, että sekä
palo- että ääneneristysmääräysten mukaan huoneiston ulko-ovessa on kynnys.

Kirjoittaja poistatti kynnyksen lupaa kysymättä. Täti pääsee nyt mukavasti yksin liikkumaan asunnosta pois ja menemään erilaisiin tilaisuuksiin talossa. Elämän laatu on huomattavasti noussut, mutta edelleen häntä hiukan huolestuttaa tällainen luvaton kynnyksen poisto.

Arvio menettelystä:

Omavaltaisuus saattaa aiheuttaa vakaviakin vaaratilanteita, jos riittäviä tietoja vaaran syntymisen mahdollisuudesta ei ole.

Toisaalta elämänlaadun parantaminen on tärkeämpää kuin yksittäisen säädöksen kirjain – sillä edellytyksellä, että toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa.
[MRL1§ ja 117§ -osia:
– "Tämän lain tavoitteena on järjestää rakentaminen niin, että edistetään sosiaalisesti kestävää
    kehitystä.”
– ”Rakennuksen tulee soveltua myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia
    on rajoittunut.”
– ”Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet

    sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Muutosten johdosta rakennuksen käyttäjien
    turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä."
]

Miten kynnysasia olisi pitänyt järjestää?

Kynnyksen poistamiseen tarvitaan rakennuslupa – ainakin asiaa tuntemattoman mielestä raskas ja hankala menettely.

  • Jos yksiö on käytävällä, joka on erotettu porrashuoneesta, ei oven alaosassa olevalla raolla ole paloteknistä merkitystä mahdollisessa palotilanteessa eikä käyttäjien turvallisuus vaarannu. Ääneneristävyys heikkenee oleellisesti mutta esteettömyyden kannalta tilanne paranee.

  • Jos taas ovi avautuu porrashuoneeseen, oven alla oleva rako on palotilanteessa vaaraksi, eikä lupaa voitaisi myöntää.

Oikea tapa on käyttää laskeutuvaa kynnystä; tämä muutos ei vaadi oikein toteutettuna lupaakaan.
Käytännössä ovi tulee silloin kokonaan uusittavaksi.