Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Käyttötarkoituksen muutos / Rakennussuojelu / Esteettömyys

8.2.4. Kesäkahvilan ja ravintolan esteettömyys

Tapaus a: 

Vanhaan aittaan tehtiin kesäkahvila pyöräilyreitin museotien varrella.
Aitta oli kooltaan 4 x 4 m2, muutama pöytä ulkona. Esteetöntä kulkua ja wc-tilaa ei ollut mahdollista toteuttaa. Muutos tulkittiin kioskiksi, koska muutoin ei  olisi ollut mahdollista tarjota kahvilapalveluja ensinkään.

Tapaus b: 

Suojeltuun kiinteistöön tehtiin ravintola, jossa ahdas porras.
Hyväksyttiin porraskiipijä; vaihtoehtoinen kulku keittiön kautta luiskaa pitkin. Esteettömyyttä detaljeissa ei pidetty olennaisena, kokonaisarviointi saatavuudelle ja toimivuudelle oli ensisijaista.

Arvio menettelystä:

MRL 125 §:n mukaan käyttötarkoituksen muutos edellyttää rakennuslupaa. Rakennusvalvonnalla on kuitenkin aina mahdollisuus (ja velvollisuus) tulkita säännöksiä soveltuvin osin, kun kysymys on muusta kuin [uuden] rakennuksen rakentamisesta. Näin esimerkiksi tapauksen a kioskitulkinta on kekseliäs, mutta tarpeeton.

Porraskiipijän hyväksyminen on luovaa viranomaistoimintaa.

Mikä on porraskiipijä:
–    Tekninen itsekulkeva väline, jonka avulla avustaja voi kuljettaa pyörätuolinkäyttäjää portaissa.
–    Portaisiin ei sinänsä tehdä rakenteellisia muutoksia:
    * henkilö voi joko istua kiipijän istuimella tai kiinnittää pyörätuolinsa laitteeseen
    * kiipijät voi säätää erilaisiin pyörätuoleihin
    * porraskiipijä voi olla akkukäyttöinen tai täysin avustajan vedettävä
    * akkukäyttöinen porraskiipijä vaatii avustajaa ohjaamaan laitetta, mutta ei vaadi käsivoimia
    * automaattinen turvajarru
    * portaiden jyrkkyys saa olla enintään 35 astetta.