Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Viranomaisyhteistyö / Asemakaava / Kulttuuriperinnön vaaliminen / Turvallisuus / Terveellisyys

6.2.7 Palveluasuntoja mielenterveyskuntoutujille, koteja vai hoitolaitos

Tapaus: 

Tarkoitus oli, ettei suunnitella kunnallista hoitolaitosta vaan palveluasuntoja – siis koteja – mielenterveyskuntoutujille. Kotikokonaisuudessa oli asemakaavalla suojeltu vanha tallirakennus ja pieni kolmen asunnon rakennus. Uusia rakennuksia oli tarkoitus rakentaa vain yksi. Lähinnä turvallisuuteen ja terveellisyyteen vedoten, tallirakennusta ei lopuksikaan saatu muutettua palveluasunnoiksi, vaikka rakennus hyvin siihen sopi. Selvitykset, joita tehtiin vetosivat ainakin “mahdollisiin” hajuhaittoihin ja todennäköisiin homeongelmiin. Rakennuttajakonsultti oli käsittääkseni alunperinkin vain säilyttävinään rakennusta. Pitkän ja raskaan suunnitteluprosessin jälkeen se lopulta purettiin ja tilalle tehtiin uusi. Ainoastaan kaupunginmuseo ja minä (suunnittelija) olimme sitä oikeasti suojelemassa. Tämä nyt on järkyttävin kokemus mitä minulla on ollut.

Arvio menettelystä: 

Reviiriristiriitoja syntyy helposti kunnallistenkin toimijoiden kesken, jos ei ole selkeätä yhteistä päämäärää. Kun asianmukaisesti vahvistettu suojelukaava on olemassa ja pätevä suunnittelija palkattu, näyttäytyy viranomaisten yhteistyöhaluttomuus kummallisena. Myönteisten rakennuskulttuuriasenteiden puolesta on tehtävä edelleen työtä.