Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

Paloturvallisuus / Osastointi / Ovet / Pätevyydet / Palokonsultti / MRL 13 §:n soveltaminen

12.2.20 Vanhojen palo-ovien kunnostaminen ja ns. kahden metrin sääntö

Tapaus a: 

Paloasioiden käsittelyssä näyttää yleistyneen periaate, että vanhojen "palo-ovien" kunnostamiseen kelpaa vain palokonsultin lausunto (mikä pätevyys?). Näin ollen on vain rakennuttajan hyvästä tahdosta kiinni, palkkaako hän palokonsultin. Mikäli ei palkkaa, vanhat arvokkaat ovet joudutaan uusimaan. Olisi melko yksinkertaista tehdä ohjeistus, miten vanhoja ovia kunnostetaan palomääräykset vastaaviksi. 

Tapaus b: 

Rakennusvalvonnan lupa-arkkitehti ja tarkastava insinööri tulkitsevat ns. kahden metrin sääntöä usein eri lailla. Detaljitason ohjeistus auttaisi, jotta vanhoja rakenteita voidaan säästää ja tarpeetonta uusimista välttää.

Arvio menettelystä:

Vanhoista puuovista on ohjeita Ympäristöopas 39  / Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus korjausrakentamisessa -teoksessa. Samassa oppaassa on myös mainittu kahden metrin sääntö: luvussa Ulkoseinät ja osastointi käsitellään osastorajaa rakennuksen sisänurkassa – jos kirjoittaja tarkoittaa tätä.

Palokonsultti ei ole sellainen henkilö, jonka pätevyys yksin välttämättä riittää hallitsemaan arvokkaiden ovien kunnostamista, sillä kyse on paitsi teknisestä myös esteettisestä kysymyksestä. Oppaan ohjeen tulisi riittää.